Ha-ha-ha! Se oon soma. Den var artig.

 

Vitsi yksi:

Mies parkkeerasi biilin putiikin siljole. Siljo oli vähän kaltossa. Miehelä oli koira biilissä. Koira halusi ulos mutta eihän koira saa tulla sisäle putiikhiin. Mies praati koirale:
– Paikka! Ole rauhalinen ja ođota. Mie olen heti takaisin, hän praati koirale ja laittoi oven lukhoon.
Syklisti meni ohitte ja kuuli tämän.
– Eikö se olis kuitenki parempi laittaat prämssin pääle?

 

Vitsi kaksi:

Mies ringasi lääkile. Lääkisekretääri vastasi.
– Halloo, mie tarvitten puhhuut lääkin kans! Se oon hirmuinen hoppu!
– Sie saat puhhuut heti lääkin kans. Muistele kuitenki ensin mikä sinula oon.
– Ei se minula mutta minun emänällä oon 120 graadii feeberii!
Lääkisekretääri sanoi rauhalisesti:
– Se oon paras ette sie mittaat temperatuurin vielä toisenki kerran. Ja jos se vielä näyttää 120 graadii, sie häyt ringata palolaitoksheen!

Vitsi kolme:

Puuna kysyi toiselta puunalta:
– Oonko sinun lehmät alkanheet polttamhaan tupakkaa?
– No ei tietenkhään! Mitä sie taajot? toinen talonpoika kummasteli.
– Sitte sie häyđyt lähteet kothiin päin ja hopusti! Sinun navetta pallaa!

 

Vitsi nelje:

Työväjenparttiissa oli 1970-luvula fästi. Lopuksi oli tansit. Gro Harlem Brundtland haki Einar Gerhardsenin tansaamhaan. Tämä ei ollu mikhään tansimies. Vähän aijan päästä Gro kysyi tältä:
– Mitä tansii sie oikkeesti nyt tansaat, Einar?
Gerhardsen hunteerasi.
– Jaa, mitä mie sanoisin… mitä se nyt olis? Sanoma ette se oon jonkulainen työväjenliiket.

 

Vitsi viisi:

– Minun uusi koira oon huono oppimhaan! Ko mie sanon ette haje minun tossut, se mennee köökhiin ja keittää kaffit!