Se oon soma, det er artig.

 

 

Arvauksii yksi:

Mitä sie saat ko sie kryssäät pitbullterrierin ja Lassien?
Koiran mikä ensisti purree sinnuu ja sen jälkhiin lähtee hakemhaan sinule appuu.

 

Arvauksii kaksi:

Mitä sie saat ko sie kryssäät kummituksen ja lehmän?
Kumman elläävän joka lentelee ja pölättelee ihmissii ja sannoo «Möö!»

 

Arvauksii kolme:

Mitä sie saat jos sie kryssäät Atlantin meren ja varkhaan?
Varkhauspaarun.

Arvauksii nelje:

Mitä sammaa oon verbilä ja polvela?
Molemat taivuthaan.

 

Arvauksii viisi:

Mitä sammaa oon ikkunalla ja assiila?
Molemissa oon aina kaksi puolta.

 

Arvauksii kuusi:

Mitä erroo oon vaatetkaapila ja hyysikällä?
Jos sie et tieđä sitä vielä, sie häyđyt opetella sen hopusti.

 

Arvauksii seittemen:

Mitä erroo oon teeveelä ja aviisilla?
Kallaa ei saata pakata teeveesheen.

 

Arvauksii kahdeksen:

Mitä sammaa oon
travihevosella ja trompetilla?
Molemppii saattaa pelata.

 

Arvauksii yhdeksen:

Mitä sammaa oon voonala ja spioonila?
Molemat menhään maan alle.

 

Arvauksii kymmenen:

Mitä sammaa oon sotilaala ja kirjala?
Molemila oon pärmi.

 

Arvauksii yksitoista:

Mitä sammaa oon astronoomila ja talentinhakkiijalla?
Molemat haluthaan löyttäät tähđen.

 

Arvauksii kaksitoista:

Mitä sammaa oon
salhaisuuđela ja tiikerillä mikä oon häkissä?
Kumpaakhaan ei saa päästäät ulos.

 

Arvauksii kolmetoista

Mitä sammaa oon
engelsmannila ja honninkimettiisellä?
Molemat oon tronninkin alamaiset.

 

Hajettu kirjasta Jørn Roeim.
Barnas store gåtebok (1998)