Ko sie et tiiä mikä mie olen,
silloin mie olen.
Ko sie tiiät mikä mie olen,
silloin minnuu ei ole.
Mikä mie olen?
Arvaus.

 

Mikä käypi ja käypi mutta ei koskhaan pääse ovele?
Kello.

 

Millä lapsela oon monta nimmee?
Rakhaala.

 

Milloin hiiret tanssathaan pöyđälä?
Ko kissa oon poissa.

 

Mikä oon se missä ei ole alkkuu eikä loppuu eikä mithään keskelä, mutta sie saatat kuitenki syöđä sen?
Smultrinki.

Kenelä oon jalassa neljä kenkkää?
Hevosella.

 

Kunka monta seinää oon talossa?
Kaksi. Yksi ulkona ja toinen sisälä.

 

Mitä jokhainen ihminen tekkee aamula ensin?
Hän herrää.

 

Kuka tiettää minne jänis hyppää?
Ei kukhaan.

 

Mitä viiestä höyhemestä saattaa tulla?
Viisi kannaa.

 

Ketä ei saa päästää vahtimhaan kaurasäkkii?
Pukkii.

 

Mistä kaikki puhhuuvat mutta mille kukhaan ei tehe mithään?
Ilma.

 

Missä kaikki kissat oon harmajat?
Pimmeessä.

 

Mikä päivä oon kaikkiin pisin?
Pitkäperjantai.