Straks klart for offisiell åpning. (Foto: Arne Hauge)

 

Porsangin kväänin kielisenterin viralinen aukaiseminen perjantaina, 23. augustikuuta 2019.

 

Porsangin kväänin kielisentteri, Porsangin komuuni ja Porsangin museumi kuttuthaan Porsanger Kvenske Språksenterin/ Porsangin kväänin kielisentterin viralisseen aukasemisseen museumissa Lemmijoven torila perjantina, 23. augustikuuta klo. 15,00-20.00.

Vähäsen Porsangin kväänin kielisenteristä:

Vuonna 2018 Porsangin komuuni sai rahhaa Kommunaali- og uuđistusdepartementilta kväänin kielisentterin laittamisseen. Porsangin kväänin kielisentterin oon nyt laitettu, ja se oon osa komuunin kulttuuri- ja kasutusosasta, ja se tullee tarjoomhaan tienastii Porsangin lapsile, raavhaile ja vanhiimile. Kielisentteri tullee auttamhaan kielivitaaliseerauksessa kielisaunan, kieikurssiin, kielikafean, eventyyriin ja muinen kultuuri- ja elatustradisuuniin kautta. Kielisentteri tullee olemhaan kohtaamispaikka ja kieliarena, ja se tullee kansa auttamhaan saađa enämen tietoisuutta ja tunnustusta kväänin kielestä ja kulttuurista.

Viralisen aukasemisen aikana oon minipuhheita Porsangin kväänin kielestä ja kvääniistä, musiikkii, puhheita ja tradisunaalista ja paikalista kväänin/saamen ruokkaa mitä Rydningen Gaardsmat tarjoo. Tapattuman loppu oon musiikkiteatterinäyttely, ”Priitan Preevit”, Kulttuurisaalissa.

Programmi:

15.00 Tervettulemaa, faakijohtaaja Anneli Naukkarinen ja kasutus- ja kulttuuripäälikkö Irmelin Klemetzen.
15.15 Kaksi minipuhetta Porsangin kväänin kielestä ja kvääniistä.
16.30 Musiikki, Lasten lauluroikka.
17.00 Viralinen aukaseminen, sananjohtaaja Aina Borch.
Puhheita.
17.30 Ruokatarjous kielisenterin ulkopuolela.
19:00 «Priitan Preevit», näyttely Kulttuurisaalissa.

Lissää infoota:

Anneli Naukkarinen
Porsangin Kväänin Kielisentterin faakijohtaaja
Tlf 41373609 e-post anneli.naukkarinen@porsanger.kommune.no