Kuvasarjoi ja vitsii

Kuvasarjoi ja vitsii
(Piirustus: Wilfred Hildonen)
See oon soma. Ha-ha-ha! Den var artig.

 

 

Vitsi yksi

– Oliko eksaamissa vaikkeita kysymyksii?
– Kysymykset ei olheet vaikkeet, mutta se oli vaikkee vastata.

 

Visti kaksi

– Mamma miksi sie laitat noin paljon meikkii sinun naamhaan?
– Siksi ette mie olisin kaunis.
– Milloin se alkkaa toimimhaan?

 

Vitsi kolme

Äiti kyssyy: – Kaapissa oli jäljelä kaksi kakkopallaa mutta nyt sielä oon tyhä yksi. Kunka sie selvität sen
Kaisa: – Se oli niin pimmee ette mie en nähny.

 

Vitsi nejlje

– Noin huonoista karaktääristä mie häytyisin oikkeesti kurittaat!
– Se oon hyvä, mie näytän sinule missä opettaaja assuu!

 

Vitsi viisi

– Kuunteletko sie koskhaan omatunttoo?
– En, millä kanaalilla se oon?

 

Vitsi kuusi

– Miksi sie tulet niin varhain kothiin koulusta?
– Siksi ko tääpänä mie en häytyny jääđä jälkhiin!

 

Vitsi seittemen

Äiti: – Voi mitä sie olet tehny. Sie ole tapelu sinun parhaan ystävän kans.
Lapset: – Mutta hän alkoi! Hän heitti minnuu kivelä ja mie heitin takaisin.
– Voi voi, ko hän heitti kivelä, sie olisit häytyny tulla sisäle ja muistela tämän minule.
– Mitä se olis auttanu? Mie olen paljon parempi sihtaamhaan ko sie!

 

Vitsi kahdeksen

Naapuri koputtaa ovheen. Hän tullee sisäle ja sannoo vihaisena:
– Mie tulen hulluksi jos sie et demppaa tuota sinun raadiota.
– No sie olet sitte hullu jo, ko ei minula ole raadiota.

 

Vitsi yhdeksen

Poliisi piti kontrollii. Mäjestä alas oli tulossa sykkelisti.
– Sie häyt pysättyyt. Sinula ei ole näkköi, poliisi sanoi.
– Varo ittesi! sykkelisti huusi. – Minula ei ole bremssiikhään.