Fra musikkfortellinga «Finsk fare»: Daniel Wikslund, Ørjan Steinsvik, Inger Birkelund og Nikolai Äystö Lindholm. Kuva: Liisa Koivulehto

 

Kvääniteatterin prosjektiväjelä oon jännittäävä viikko.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Kvääniteatteri tarvittee kolme vuuen prosjektirahan. Tuorestaina työjoukko reissaa Uslhuun missä se diskuteeraa kahen departtementin kans siitä kunka kvääniteatterin perustethaan ja kunka finansieeraaminen järjestyis jatkossaki.

– Met aijoma työtelä kväänin kielen ja kulttuurin etheen teatterin avula. Staatti oon eđesvastuulinen kväänin kielestä ja kulttuurista, ja siksi finansieeraaminen oon staatin tehtäävä. Met kohđattelemma sekä kulttuuri- ette komunaalidepartementin. Halluuma kuula kunka het oon ajatelheet ette tämän oornathaan, kvääniteatteriprosjektin johtaaja Inger Birkelund sannoo.

Hänen ensimäinen toivet oon saađa kolmen vuođen prosjektirahan mutta se oon tietenki halu kuula kunka se järjestyis hiljeminki.

Niinko tieđämä, staatti oon jakanu vastuuta kulttuurista fylkinkomuuniile.

– Met olema jännittynheet kuulemhaan kunka vasthuun kvääniteatterista jaethaan, Birkelund sannoo.

Työjoukossa, joka kohđattellee departtementit, oon monenlaista kompetanssii:  kulttuurineuvos Anne Toril Eriksen Balto (Sp) ja neuvonanttaaja Lene Hansen Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuunista, Ivar Johnsen Ruijan kveeniliitosta, näyttämäpellaaja Frank Jørstad ja Torbjørn Svane Naimak kvääniteatterin interiimistyyristä.