(Foto: Karin Tansem, Alta museum/Altaposten)

 

«Vi vet ikke hvor verdifullt og betydningsfullt noe er før det er borte.»

 

Ingrid Aslaksen
ingrid@ruijan-kaiku.no

 

I år er det 50 år siden UNESCO vedtok «Verdensarvkonvensjonen», og det skal markeres i Bergen 20.-21. september. I den anledning undertegner Norge en avtale med verdensarvkomitéens organer om støtte til et program som skal styrke beskyttelsen av verdensarven.

Programmet heter «World Heritage Leadership Programme», og Norges støtte innebærer at vi viderefører vårt finansielle bidrag for seks nye år, fram til 2028.

Målet med verdensarvkonvensjonen var å identifisere kultur- og naturarv av universell verdi, for oppføring på verdensarvlisten. I dag er 1121 steder definert som verdensarv, og åtte av disse ligger i Norge. Områdene er så viktige at partene til verdensarvkonvensjonen har forpliktet seg til å ta vare på dem og videreføre dem til fremtidige generasjoner.

– Vi erfarer nå at det er et behov for å styrke innsatsen for å ivareta verdensarven. Gjennom fornyet støtte til World Heritage Leadership Programme ønsker vi å bidra til å styrke og dele kunnskap om hvordan best beskytte verdensarven, og å gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for alle som har et ansvar, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Les også: Unesco-tilskuddtil Kvääniteatteri

Formelt inngås avtalen mellom Norge og verdensarvkomitéens organer Iccrom og IUCN den 21. september, under World Heritage Leadership Forum i Bergen. Bryggen i Bergen er ett av Norges verdensarvsteder, og World Heritage Leadership Forum er Norges offisielle markering av konvensjonens 50-årsjubileum.

– Vi vet ikke alltid hvor verdifullt og betydningsfullt noe er for oss før det er borte. Verdensarven er det ypperste verden har av kultur- og naturarv, og hjelper oss å forstå menneskeheten. På en klode med kamp om arealene betyr det mye at vi har definert verdensarven vår og gitt den internasjonal beskyttelse, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.