I en sterk nyttårstale berørte Kai Petter Johansen mange tema av betydning for kvenene i årets som har gått. Johansen er leder av Norske kveners forbund, Ruijan kvääniliitto. (Foto: NRK)

 

På flytende kvensk snakket lederen om tema som opptar. Se talen her.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

For andre gang holdt NKF-leder Kai Petter Johansen sin nyttårstale på vegne av kvenfolket, i en tale som ble sendt den 31. desember klokken 18.00 på NRK2. Dersom du ikke fikk med deg talen på fjernsyn, så kan du høre den her ved å trykke på videolinken, velvilligst delt med oss av NRK kvääni og moderkanalen NRK.

 

Ser vi historisk på den kvenske nyttårstalen, så var dette sjette gang den ble holdt. Også i år naturligvis på kvensk, med raus oversetting til norsk i form av stor og lett lesbar tekst. NRKs gode tilrettelegging bidrar til å gjøre talen tilgjengelig ikke kun for kvenene, men for hele det norske folk, og Johansen har sagt overfor Ruijan Kaiku at talen engasjerer og bidrar til stolthet.

I årets versjon startet lederen med å uttrykke bekymring for menneskelig inngripen i den naturens syklus som han som bonde selv er så avhengig av.

«Fjorden, skogen og jordene har jeg bare til låns, og jeg vil prøve å gi et gårdsbruk i god stand til neste generasjon», sa lederen, som sa han kjente på en tvil i forhold til framtiden og sitt vesle gårdsbruk.

Den samme tvilen burde ikke omfatte muligheten for å lære seg kvensk på skolen, men i praksis har det vist seg vanskelig å få i stand.

«Alle barn må få rett til å lære seg språket sitt», sa Johansen, som minnet om at ingen skal måtte stå på utsiden av den språklige varmen.

Det var i sin tid Ruijan Kaiku som startet tradisjonen med kvensk nyttårstale, som senere ble en årlig og naturlig tradisjon hos NRK. I talen mintes Johansen kvinnen som opprinnelig hadde ideen, daværende Ruijan Kaiku-redaktør Heidi Nilima Monsen. Heidi tapte kampen mot kreften i mai 2021.

«Heidi Nilima Monsen var stolt kven og et friskt pust i det kvenske miljøet. […] Det var Heidi som ga liv til ideen om en kvensk nyttårstale og som produserte de første sendingene på Ruijan Kaikus sendeflater», minnet Johansen om.