Foreldre i Porsanger er beskymret for hva som blir ståa når barn fra kvensk språkreir (bildet) begynner på skolen og trenger kvensklærere. (Foto: Christina Gjertsen)

 

Vil satse på lokal rekruttering av kvensklærere.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Foreldre til kvenskelever i  Porsanger er misfornøyde fordi kommunen kuttet ut kvenskundervisninga under koronatida.  I tillegg blir to lærere med kvenskkompetanse snart pensjonister, og foreldrene etterlyser gode strategier fra skolen for å bøte på den truende lærermangelen.

– Vi har lærere

Rektor Knut Johnny Johansen i Lakselv barneskole bekrefter at det to lærere med kvensk kompetanse skal gå av før sommeren.

–  Ja, det stemmer, men vi har to lærere med kvenskkompetanse igjen, så kvenskundervisning skal vi kunne tilby også kommende skoleår. Jeg er ikke bekymret for neste skoleår, sier rektor Johansen.

Lakselv barneskole tilbyr både kvensk og finsk. Han regner med at cirka 25 elever skal ha kvenskundervisning i barneskolen neste skoleår, to timer per uke.

Kvensk- og finsktimene utgjør en 60-70 prosent stilling som to lærere deler.  De er allmennlærere som også underviser i andre fag.

– Ville det vært mulig å tilby en hundre prosent stilling, slik at stillingen som kvensk- og finsklærer ble mer attraktiv?

Løsningen er lokal

– Det er praktisk vanskelig. Vi må ha to lærere fordi kvensk- og finsktimene skjer parallelt. Tidligere har vi prøvd å ha en felles kvensklærerstilling for Lakselv og Børselv, men det var vanskelig å få lærere å ta denne pendlerjobben. De syntes det var tungt å kjøre frem og tilbake, sier Johansen.

Han innrømmer at også han er noe bekymret for kvensk læresituasjon i Porsanger på sikt. Fylkesmannen i Troms og Finnmark gir årlig tilskudd for lærere som ønsker kompetanse for å undervise i kvensk. I år var det ingen lærere fra Lakselv barneskole som ville studere kvensk.

– Kvensk institutt har jobbet godt og fått økt interesse for kvensk. Fylkesmannen gir stipend, men vi kan ikke tvinge folk til å studere kvensk. For å gjøre det må du være språkinteressert.  Jeg tror at løsninga er å rekruttere lokalt og satse på folk som har hatt kvenskundervisning her i kommunen og kommer tilbake etter utdanning.

Johansen ser ikke for seg at folk fra andre steder tar kvensk lærerutdanning og deretter velger Porsanger.

–  Jeg tror folk er ganske stedbundne her. Vi må satse på våre egne, sier han.