– Vi håper på å doble medlemstallet i løpet av året, sier Libeth Dørmænen, leder i Kveeninuoret.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

Da den kvenske ungdomsorganisasjonen Kveeninuoret møttes i Tromsø sist helg for å avholde årsmøte, ble de enige om å satse på rekruttering.
– I dag er vi i underkant av femti medlemmer, men vi ønsker å bli hundre! Dette sier Kveeninuoretleder Lisbeth Dørmænen fra Vestre Jakobselv.

Kvenungdommene tror doblingen av medlemstallet kan være et realistisk mål.
– Nå som vi setter fokus på dette, og lager en plan for hvordan vi skal gjøre dette, så skal vi klare det. Dette blir spennende, sier Dørmænen.

Være mer synlige
En måte ungdomsorganisasjonen ønsker å nå potensielle medlemmer på, er gjennom sosiale medier som Facebook og Instagram.
– Vi skal være mer aktive på sosiale medier, og lage en plan på hva vi skal ha fokus på, sier lederen.
Kveeninuoret ønsker også å bruke det kvenske språket mer aktivt.

– Språket er jo en viktig del av den kvenske kulturen, og vi ønsker å bruke kvensk i sosiale media for å fremme det kvenske. Blant annet ønsker vi å bruke enkle ord og ordtak som er lette å lære, sier hun engasjert.

Kveeninuoret har også som mål å delta på enten Kipparifestivalen i Børselv, Baaskifestivalen i Nord-Troms eller RidduRiddu for å være synlige og for å møte unge kvener.

Under årsmøtet ble det valgt et nytt styre med Lisbeth Dørmænen som leder og Thomas Kjærstad og Anette Basso som styremedlemmer.

Nytt styre
Dørmænen kan fortelle at av ulike årsaker, der i blant sykdom, har kvenungdomsorganisasjonen ikke hatt så mye aktivitet som ønsket siste året.

Under årsmøtet ble det valgt et nytt styre med Lisbeth Dørmænen som leder og Anette Basso og Thomas Kjærstad som styremedlemmer.

– Siden Anette bor i Bergen, Thomas i Tromsø og jeg i Lillehammer er vi jo geografisk veldig godt spredd, påpeker Lisbeth.
Med seg som varamedlemmer har de fått Noora Ollila fra Skibotn/Tromsø, Kaisa Sundelin fra Alta og Kristin Salo.

Ungdomsleir
Samtidig med årsmøtet ble det arrangert ungdomsleir. Tre medlemmer fra søsterorganisasjonen i Tornedalen, Met Nouret, hadde tatt turen til Tromsø.

– Det var noen som hadde et ønske om å dra opp med fjellheisen, så da gjorde vi det. Det ble en veldig fin tur, forteller den nyvalgte lederen.
Det ble også tid til å diskutere ulike felles utfordringer og prosjekter.

– Det er veldig fint å kunne samarbeide med Met Nuoret, fordi vi er jo egentlig samme folk med det samme språket, kulturen og verdiene. Spesielt bra er det også siden vi er så få engasjerte i Norge, mens de er flere i sin ungdomsorganisasjon, synes hun.
I tillegg holdt Einar Niemi foredrag om hvor kvener og tornedalinger kommer fra, og hvordan man er ett felles folk.

– Det var veldig lærerikt, og vi syns det er veldig bra at han vil komme og snakke med oss om dette, sier Dørmænen.

De kvenske og tornedalske ungdommene tok seg en tur opp på fjellheisen i Tromsø under ungdomsleiren.