Kvensk råd kjenner ikke til noen andre anerkjente minoritetsgrupper i hele Nord-Europa som ikke har radiosendinger på sitt eget språk. KUVA PÅL VEGARD ERIKSEN

 

Resolusjon fra Kvensk råd

Kvensk råd ønsker å gratulere NRK med det nye kvenske nettilbudet – NRK Kvääni. Rådet erkjenner at internett er en stadig større del av hverdagslivet til folk i alle aldre, og i kombinasjon med en rekke ulike delingsfunksjoner kan denne type tilbud bidra til at kvenske nyheter når ut til langt flere mennesker enn tidligere. Dette vil igjen kunne bidra til å øke kunnskapen og bevisstheten om nasjonalminoriteten kvener og det kvenske språket i hele samfunnet, og da særlig med tanke på den delen av befolkningen som har vokst opp i «internettalderen».

Radiosendinger på kvensk er nå borte. Det er ingen steder å lytte til kvensk utenom digitale medier. Ingen direkte sendinger der man kan diskutere, ingen direkte nyhetsendinger på kvensk og dessverre ingen fellesnordisk samarbeid om direktesendinger på tvers av landegrensene. Kvensk råd mener man er avhengig av alt dette for å bevare og utvikle språket og den kvenske kulturen.

Det nye NRK-tilbudet ble lansert omtrent samtidig som den siste Finsksendingen hos NRK P2 gikk på luften, og til tross for at digitaliseringen (DAB) skulle gjøre det «mulig å skreddersy innhold til ulike publikumsgrupper» (nrk.no), viste det seg nærmest «umulig» å videreføre det eneste faste lyttetilbudet kvenene hadde i Norge. At dette nå er borte, anser Kvensk råd som et hån mot de som allerede behersker språket, men som ikke behersker den moderne teknologiske hverdagen som innebærer kunnskap om bruk av PC, tablet og mobil.

Kvensk råd forstår godt, og er helt enige i, at det er viktig å ha et godt og egnet tilbud for barn og unge og dagens foreldregenerasjon, men mener samtidig at NRK som allmennkringkaster har et ansvar for hele (den kvenske) befolkningen, og et særlig ansvar ovenfor kvensk språk i mediebildet. Situasjonen i dag er med andre ord at det ikke er «allemann» som finner veien til dagens tilbud. De som utestenges er gjerne eldre, som allerede behersker språket. Det er dagens kvenske besteforeldre og oldeforeldre-generasjon som er glemt og som faller utenfor.

Er det ikke denne delen av den kvenske minoriteten man absolutt bør skape og holde på interessen hos?

Dette handler ikke om tilfredsstillelse. Det handler om at de eldre er forbilder både for sine (voksne) barn, barnebarn og oldebarn, og som skal fortelle at de hørte en sang på radioen som de ikke har hørt siden de var små. Kanskje de til og med lærer den videre fordi de har hørt den, og dermed bidrar til å ivareta både språk og kultur. Bare en så enkel påminnelse kunne bidratt til at de ville minne etterkommerne om deres bakgrunn og bidra til å bevisstgjøre dem deres identitet. Dersom de eldre ikke har et slikt tilbud, er det mindre sjanse for at denne type videreføring skjer, og ringvirkningene det kunne ha skapt. Dette mister vi – endatil de eldre er de beste ressurspersoner i et tilfelle der et språk skal reddes. De er den største andelen av språkbrukerne! Det er neppe uten grunn at UiT – Norges arktiske universitet har benyttet mentormetoden i kvensk språkopplæring, og det med stort hell.

Kvensk råd kjenner ikke til noen andre anerkjente minoritetsgrupper i hele Nord-Europa som ikke har radiosendinger på sitt eget språk. Det kvenske radio-tilbudet i Norge er så å si ikke-eksisterende, og tv-tilbudet er under en hver kritikk! Dette har både Europarådet og de kvenske miljøene gjentatt gang på gang, uten at verken myndighetene eller Norsk rikskringkasting AS later til å ta innover seg forpliktelsene sine jf. Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk (Minoritetsspråkpakten).

På vegne av Kvensk råd,

Anne-Gerd Jonassen, leder, Kvænangen Qven og sjøsamisk forening
Pål Vegard Eriksen, sekretær

 

 

Kvensk råd

Kvensk råd er en samarbeidsplattform mellom kvenske lag- og foreninger i Troms, på tvers av ulike organisasjoner, som arbeider med saker av felles interesse for medlemsforeningene. Rådet har som mål å være et sterkt talerør for den kvenske minoriteten.

Følgende lag og foreninger har representantplass i rådet:
Kvænangen Qven og sjøsamisk forening
Kåfjord kvenforening/Kaivuonon kveeniseura
Skibotn kven- og finneforening
Skibotn kvenforum
Tromsø kvenforening
Kveeninuoret – Kvenungdommen

Halti kvenkultursenter IKS er rådets sekretariat.
Prosjektet er støttet av Troms fylkeskommune (RUP).