Stortinget. (Foto: Pål Vegard Eriksen)

 

Hyvvää päivää. Hei alle sammen. Mie olen Frank Halvorsen. Dagens sending her på Ruijan Radio skal i stor grad handle om reaksjoner etter framlegginga av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport som ble lagt fram i Oslo torsdag i forrige uke.

Det er nå ei uke siden Sannhets- og forsoningskommisjonen la fram sin rapport under ledelse av profilerte Dagfinn Høybråten. Kommisjonen var satt ned for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Dette var en statlig kommisjon opprettet av Stortinget i 2018.

Vi har hatt to journalister i arbeid i Oslo og nå skal dere få mange høydepunkter og intervjuer fra Stortinget og fra Nasjonalteateret der hele rapporten på 700 sider ble lest opp. Vår journalist Pål Vegard Eriksen snakka med mange aktører. Han starta med å snakke med Unni Elisabeth Huru fra Norske kveners forbund som var på plass utenfor Stortinget og ventet på rapporten. Senere i sendingen skal vi også høre fra Kirsti Bergstø. Hun minnes nemlig godt hvorfor kommisjonen ble nedsatt.

Kvenforbundets leder Kai Petter Johansen var selv til stede i Oslo og vi så han i TV-ruta der han fulgte med hele seansen på Stortinget med ærefrykt. En prat med ham også i dagens lange og fyldige sending.

Vi har også snakket med Stortingspresidenten, Masud Gharahkhani, og mange andre, så her er det bare å henge med.

Vi tar med at også neste ukes sending preges av det som foregikk i Oslo disse viktige dagene. Fram til da ønsker jeg alle ei fortsatt fin uke. Hyvästi.