Nord-Norge har fantastisk mye å by på som er vanskelig å finne ellers i verden, likevel velger mange av våre nye medborgere å forlate området etter kort tid. De «innfødte» derimot, de velger i all hovedsak å bli, skriver stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos. (Illustrasjonsfoto: Karl Eirik Steffensen/Altaposten)

 

Det er folk med innvandrerbakgrunn som flytter fra nord, ikke folk som er født eller oppvokst her, skriver stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (FrP) i dette leserinnlegget. Kjønaas Kjos er nestleder i Kommunal- og forvaltningskomiteen.

 

Nord-Norge går så det suser, men noen vil likevel ikke bo der.

Regjeringen har tatt en rekke grep for å styrke og utvikle landet vårt. Hele landet vårt. Dette har gitt gode resultater, ikke minst i våre nordligste fylker, med høy økonomisk vekst og med lav arbeidsledighet.

Men folketallet i de nordligste fylkene er fallende. I følge tall fra SSB, skyldes befolkningsnedgangen primært ikke at folk som er født eller oppvokst i disse fylkene, flytter ut. Faktisk er tallet på at disse flytter ut, lavere enn under den forrige regjeringen. For Finnmarks del har antallet aldri vært lavere. I 2008 under rødgrønn regjering, var antall «innfødte» som flyttet ut, hele 14 ganger så mange.

Men det som er interessant med tallene, er at mens personer født og oppvokst i de nordligste fylkene, ser ut til å trives godt, og dermed i mindre grad flytter ut, viser tallene for personer med innvandrerbakgrunn det motsatte. De fire siste årene har mellom 62% og 73% av de som flytter ut fra de nordligste fylkene, hatt innvandrerbakgrunn, 82% av disse med ikke-vestlig bakgrunn.

Når opposisjonen stadig snakker ned denne landsdelen, krisemaksimerer og har reversering av sammenslåing av fylker som eneste fokus, gir dette kanskje ikke verdens største trygghet for sitt bosted, for mennesker som ikke kjenner landsdelen inngående.

Min oppfordring går til den enkelte kommune. De kommunene som opplever stor fraflytting, bør snarest mulig kartlegge hvorfor det er så stor forskjell på å være født der og det å flytte inn der. Hvorfor trives man ikke på linje med de andre? Er det mangel på inkludering? Mangel på språkopplæring? Eller mangel på en fremtidstro?

De grepene regjeringen kan ta, er å sette krav ovenfor kommunene til norskopplæringen og resultatene av integreringen. Det har vi allerede gjort. Kommuner som ikke kan vise til gode resultater får ikke lenger bosette nyankomne flyktninger og asylsøkere.

Så kan vi kartlegge flyktninger og asylsøkere for deres kompetanse, utdannelse og interesser, slik at vi i større grad plasserer mennesker til steder som matcher arbeidsmarkedet i den enkelte landsdel. Også dette er vi i gang med.

Vi kan ikke vedta at folk ikke kan flytte, men vi kan vedta hvordan hele landet kan utvikle seg. Og det har vi gjort ved å forenkle, fornye og forbedre lovverk, satset formidabelt på samferdsel og sørget for lavere skatter og avgifter. Derfor har vi nå en svært lav arbeidsledighet i hele landet og denne landsdelen går veldig godt. Og dette er nok grunnen til at andelen «innfødte» som flytter ut, har vært lav de siste årene.
Så må den enkelte kommune selv sørge for at de som bosettes hos dem, føler seg hjemme og får tilgang til dette arbeidsmarkedet.

Brorparten av disse kommunene styres av Senterpartiet. Jeg oppfordrer Vedum til å ha større tiltro til sine egne lokalpolitikere, fremfor å stadig rope på regjeringen. Når vi vet hvem det er som flytter, er det også lettere å ta nødvendige lokale grep. Det oppfordrer jeg disse kommunene til å gjøre.