Seks ungdommer fra Finnmark har gjennom 2023 jobbet med å skape kunstprosjekter med utgangspunkt i lokale kulturminner. (Foto: Lisa Helstrøm Jørgensen)

 

Presenterer kunstutstilling med ungdommers tolkning av Struves meridianbue.

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

Kommende lørdag, 19. august, har Alta kunstforening gleden av å presentere seks Finnmarks-ungdommer sin kunstneriske tolkning inspirert av kulturminnnet Struves meridianbue. Meridianbuen er ikke bare et lokalt kulturminne, men den står også på UNESCO sin verdensarvliste, og om den sier Riksantikvariaten følgende:

«Struves meridianbue var den første storskalerte, vitenskapelige oppmålingen i verden. Den ble gjennomført i perioden 1816 til 1852 under ledelse av Friedrich Georg Wilhelm Struve. Meridianbuen er enestående i sitt omfang og kvalitet, og representerer et viktig element i geovitenskapens historie.»

Alta kunstforening er en av ti av landets kunstforeninger som har blitt plukket ut av Norske kunsteforeninger i samarbeid med Sparebankstiftelsen DnB til å delta i prosjektet NåDa / DálDalle / NytSilloin. Gjennom prosjektet har ungdommer i løpet av 2022 og 2023 skapt kunstprosjekter med utgangspunkt i lokale kulturminner ledet av profesjonelle kunstnere. Lisa Helstrøm og Matti Aikio har vært prosjektkunstnerne til Alta kunstforening.

De seks unge utstillerne som har deltatt i prosjektet er Fay Tornvik, Sonja Berit Inga Sallay, Ellen Ottem, Victoria Havik Nilsen, Dina Raminta Larsen og Nora Markussen Kristiansen. Utstillingen åpner som sagt lørdag 19. august klokken 16:00 i Hesteskoen 12 som er Alta kunstforeningen sine lokaler. Utstillingen er åpen fram til onsdag 31. august.

Det tas med at prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DnB, Kulturrådet-Norsk kulturfond, Riksantikvaren, Troms og Finnmark fylkeskommune, Alta kommune, Statnett, Ishavskraft, GeoNord, Alta Kraftlag.

Ruijan Kaiku omtalte saken i 2022, den kan du lese her: Søker ungdom til kunstprosjekt