Nordområdene dekker store naturområder og en befolkning hovedsakelig bestående av nordmenn, samer og kvener. Norge har et særskilt ansvar. (Foto: Liisa Koivulehto)

 

Skrivearbeidet i gang på ny stortingsmelding om nordområdene. Kvener ikke spesielt nevnt i regjeringens nylige pressemelding.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Regjeringen tar høsten 2020 sikte på å legge fram en ny stortingsmelding om nordområdene. Det er snart ni år siden den forrige meldingen ble lagt fram, så tiden er moden, framgår det i ei pressemelding fra Regjeringen, utsendt i dag onsdag 8. januar.

I pressemeldingen heter det at nordområdene er regjeringens viktigste strategiske ansvarsområde, og at de baserer sin nordområdepolitikk på en helhetlig tilnærming der de både ser det internasjonale bildet og samfunnsutviklingen i Nord-Norge. De skriver:

«Den nye meldingen vil gi en oppdatert analyse av den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen i nordområdene og redegjøre for regjeringens tiltak for å sikre våre interesser. Norsk nordområdepolitikk bygger på folkeretten, havretten, langsiktige forvaltningsregimer, alliansetilhørigheten i Nato og samarbeidet i nord med våre nordiske naboland og Russland. Og et multilateralt rammeverk der Arktisk råd og Barentssamarbeidet er av stor betydning.»

Hovedvekten i meldingen vil omhandle samfunnsutviklingen i nord, næringsliv og kompetanse, infrastruktur, klima og miljø, samt sikkerhet og beredskap. Urfolk og samiske spørsmål har en selvfølgelig plass i meldingen, heter det fra regjeringen.no, som i denne forbindelse altså ikke nevner den nasjonale minoriteten som også har sitt tyngdepunkt i nord; kvenene.

Skrivearbeidet på meldingen er i gang, med ledelse fra Utenriksdepartementet og hele regjeringen involver.

«Spesielt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har de siste årene fått en større rolle i nordområdepolitikken,» meldes det, med bakgrunn i at regjeringsmedlemmer samt embetsverket ofte er på besøk i nord og har samtaler med fylkesrepresentanter, sameting, næringsliv og forskningsmiljøer.

«Embetsverket fra UD, KMD og NFD har i 2019 blant annet hatt innspillsmøter i Vadsø, Tromsø, Bodø og Karasjok, samt samtaler med Sør-Varanger og Alta kommune, Mo Industripark og andre. Regjeringen vil videreføre dialogen med sentrale nord-norske aktører og det bredere nordområdemiljøet før meldingen legges fram.»