Foto: Arne Hauge

 

Ny kunnskap om historia til urbefolkning og nasjonale minoriteter i Norge vil endre den lokale historia, skriver Landslaget for lokalhistorie i dette innlegget.

 

Landslaget for lokalhistorie (Báikehistorjáservviid riikkalihttu) er paraplyorganisasjon for lokalhistorielagene i Norge, og er landets største kulturvernbevegelse. Hvordan skal historielagene i hele landet ta tak i lokalhistorie vi ikke var klar over eller hendelser vi helst vil glemme?

Den 1. juni har Stortingets presidentskap høytidelig avgitt innstilling til Stortinget fra en kommisjon som har gransket fornorskingspolitikk og urett begått overfor samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Formålet var å «legge grunnlag for anerkjennelse av samers og kveners/norskfinners og skogfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk.»

Strategiplanen for de neste to årene i Landslaget for lokalhistorie speiler jubileer, overordna saker og nasjonale begivenheter, herunder også minoritetshistorie. Landsmøtet i Tønsberg 6. juni 2023 fattet eget vedtak om at Landslaget skal være med og følge opp rapporten fra kommisjonen som er lagt fram.

Lokalhistoria til samer, kvener, norskfinner, skogfinner og svært mange lokalsamfunn blir aktualisert gjennom framlegging av Sannhets- og forsoningskommisjonen. Dette er en del av vår felles lokalhistorie og angår oss alle. Nå oppfordrer Landslaget for lokalhistorie alle historielagene i landet til å få fram sin historie om samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Og i samarbeid med lokale minoriteter dokumentere og formidle både materiell og immateriell kultur- og naturhistorie i lokalsamfunnene.

– Vi oppfordrer til å bruke innholdet i rapporten til innsamling av minner og lage arrangement hvor minoritetsbefolkningen i Norge forteller sin historie, sier generalsekretær Tor Anders Bekken Martinsen.

– Kulturen og språket er utgangspunktet. Bruk samiske og kvenske tekster, publiser fotografier, vis fram gjenstander, kartlegg steder med relevant lokal historie og lokale stedsnavn, start innsamlinger av intervju med muntlig historie, oppfordrer Bekken Martinsen, gjerne i samarbeid med skolen.