Gunnhild Skjold ja Ruijan Kielinuoret haluthaan auttaat kväänin kielen elästyttämistä. Kuva: Privat

 

Selkkeetä praattii Ruijan Kielinuorilta:

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

– Politikkarit häythään ottaat vasthuun kväänin kielen vahvistamisesta, yhessä kväänin kielen puhhuujiitten kans.
Näin kirjoittaa Ruijan Kielinuoritten (Norsk Målungdom) varajohtaaja Gunnhild Skjold lukkiijan kirjheessä syksylä. Kielinuoret olthiin debateeranheet tästä liittokokkouksessa.

Usseita toimii

Skjold sannoo ette se oon tärkkeetä ette hallitus tekkee tämän työn yhessä kielen puhhuujiitten kans. Kväänin kielen elästyttäminen vaattii monenlaissii toimii.
– Kielet ei ole siivot toinen toisilensa, ja net kielet missä oon vähempi puhhuujiita tarvithaan kaiken sen kuuron mitä net saatethaan saađa.

Jotaki tapattuu

– Meilä ei ole varraa menettäät yhthään kieltä, Skjold kirjoittaa.
Hän muistelee kans ette jotaki positiivistaki oon tapattunnu: Hallitus oon antanu ulos kväänin kielen plaanan, lain muutethaan ja siiheen kirjoitethaan selkkeesti ette oppilas saattaa valita kväänin kielen, ja hallitus oon antanu rahhaa kvääninopettaajan koulutuksheen.