Varanger museums skogkurs ga et realt skog- og hogstfaglig kompetanseløft i varangerområdet. (Foto: Nima Taheri/Varanger museum/Vardø Restored)

 

Så mye som 29 deltakere fra hele Varanger møttes i Pasvik for å lære mer om skog og hogst.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

For få dager siden, 19. til 24. april, deltok håndverkere, sagbrukere og skogforvaltere fra hele Varanger på et skogkurs i regi av Varanger museum og prosjektet Vardø Restored. Kurset var det foreløpig tredje i rekken for å fremme håndtverkskompetanse i varangerområdet, skriver Varanger museum.

«Deltakerne fikk veiledning om utvelgelse av tre til restaurering, om tradisjonelle hugstmetoder, vekstforhold, tradisjonell bearbeiding av tømmer, tømmerets kvaliteter og felling, samt dendrokronologi, der man tar prøver fra treet for å bestemme alder,» skriver museet.

Vi tar med at kurset var finansiert av Fortidsminneforeningen gjennom prosjektet Kulturminner for alle, samt at det innenfor Vardø Restored tidligere har vært avholdt kurs om blant annet registrering av tilstanden til bygninger, restaurering av vindu samt håndskjæring av tømmer.

Museet har lagt ut et interessant filmsnutt fra kurset: Håndverksutvikling i Varanger