Eksempel på kvensk læremateriell til bruk i skolen. (Foto: Kristine Jonas)

 

Det er dyrt å utvikle læremidler, også til fag hvor elevgrunnlaget er langt lavere enn ideelt. Et tilskudd fra staten kan være en løsning for å komme i mål.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Selv om det fins er del læremidler i kvensk, er behovet knyttet til mengde og variasjon fortsatt langt større enn tilbudet. Da er det verdt å minne om Utdanningsdirektoratet, de har et eget tilskudd til utvikling av læremidler i nettopp kvensk eller finsk som andrespråk.

Men dersom dette tilskuddet er aktuelt for deg, bør du sette i gang med skriving av søknaden så snart som råd er, idet fristen går ut fredag 29 april, altså om bare ni dager. Etter den tid vil søknadsskjemaet bli lukket.

Utdanningsdirektoratet har egne sider for tilskudd knyttet til smale fag, altså fagområder med færre enn 3000 elever på landsbasis i årskullet. Ordningen ble tidligere utlyst via Statsforvalteren i Troms og Finnmark, og etter overgangen melder direktoratet at de for inneværende år vil prioritere læremidler tilpasset 8. til 10. trinn, samt læremidler laget for begge språk. De skriver:

«Prosjekt for andre trinn og/eller med innhold på bare ett språk vil kunne være støtteberettiget, men har lavere prioritet. Om det ikke fins kvalifiserte prosjekter for kvensk eller finsk, vil pengene ikke tilfalle andre smale fag. De vil benyttes til andre prosjekt som støtter opp om kvensk og finsk i opplæringa.»

Dersom dette er aktuelt, her er lenka hvor du kan søke:

Tilskudd i kategorien smale fagområder