Åpnet vandreutstilling om lyngshesten på Flerbrukshuset i Burfjord.

Av Lill Vivian Hansen
lill.hansen@altaposten.no

En håndfull besøkende ofret et par timer av årets første varme sommerkveld til å være med på åpninga av vandreutstillinga «Lyngshestfortellinger» på Flerbrukshuset i Burfjord.
Distriktsveterinær Geirmund Vik har i en årrekke arbeidet med å bevare den utrydningstruede lyngshesten som er en av tre nasjonale hesteraser sammen med dølahest og fjording. De siste 20 årene har også veterinær Birgit D. Nielsen, hatt en glødende interesse for hesten.
Og som seg hør og bør en åpningsutstilling, ble den høytidelig åpnet av ordfører Eirik Losnegaard Mevik i Kvænangen kommune og de musikalske innslagene ble fremført av Kristin Mellem (sang og fele) og Øystein Fredriksen (gitar og sang).
– Jeg måtte google «lyngshest» før jeg kom hit i dag, innrømmet ordføreren, og roset veterinærene for innsatsen og for initiativet til utstillingen.

Fritidshest
Fredriksen, som også er lyngshesteeier, bruker hestene sine til både turridning og hestesportsaktiviteter.
– Så hender vi prøver oss på litt nostalgisk jordbruk og gjør ting på gammelmåten, smiler han.
Nielsen fortalte også om hestens bruksområder i sitt foredrag – fra og være en viktig del av tidligere tiders gårdsvirksomhet til å bli en populær fritidshest som med sitt gode lynne også enger seg godt til terapiridning. Den har vært utrydningstruet flere ganger, blant annet ved innførsel av større og tyngre hesteraser til distriktet og ikke minst med traktorens inntog i landbruket.
– Alle de små husdyrrasene skulle bort. Lappekuer og lappesauer skulle sammen med den lille lyngshesten erstattes av større og mer effektive dyr, forteller Vik.
Lappekuene hadde en slaktevekt på rundt 80 kg.
Hesterasen, som har sin kulturelle og historiske tilknytning til Nord-Troms, mener Vik har siner aner fra øst og Nielsen har jobbet med å analysere og sammenligne genetisk materiale fra hester i Nordvestrussland med lyngshesten.

Hedret
Vik kom til Nord-Troms i 1969 som distriktsveterinær og har siden den gang jobbet for å bevare rasen som er så spesiell for dette distriktet. For sitt utrettelige arbeid mottok han i juli 2016 Kongens Fortjenestemedalje.
I 1969 var det knapt 100 lyngshester igjen i Norge. I Kåfjord var det bare 4 hester igjen. Nå er det vel 3000 dyr og av disse omlag 2300 i reproduktiv alder. I 2015 ble i underkant av 150 hopper bedekt. Anbefalingene ligger på 200 føll per år.
– Vi er over en kneik, men mye arbeid gjenstår for å bevare rasens framtid, fastholdt Nielsen, og oppfordret oss til å markedsføre og snakke opp lyngshesten.
Lyngshestfortellinger er en del av programmet til Paaskiviikko 2017 og er tidligere vist på kulturhuset Halti. Lyngshesten blir presentert med både film, bilder og gjenstander.
Utstillinga er et samarbeid mellom Nord-Troms museum og Lyngshestlandet, som eies og drives av Birgit D. Nielsen og Geirmund Vik.