En drøy måned før vi skriver 2018 forsikrer statssekretær Anne Karin Olli at arbeidet med målrettet plan for kvensk språk er i sluttfasen. Meninga var at denne planen skulle foreligge innen året var omme – men det rekker ikke departementet. Inntil planen blir offentliggjort er også innholdet i planen en godt bevart hemmelighet.

– Arbeidet med målrettet plan for kvensk språk er i sluttfasen. Vi rekker dessverre ikke å lansere planen før jul og venter derfor til rett over nyttår. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil komme tilbake til konkret dato. Vi går ikke nærmere inn på konkrete tiltak før planen offentliggjøres, svarer statssekretær Anne Karin Olli på vår henvendelse.

Olli legger til at tilskudd til kvensk språk og kultur i 2018 er allerede lyst ut. Den inkluderer økningen på 2 millioner kr i 2018, og går derfor også inn på noe av satsingen framover. Blant annet står det følgende i utlysningen: Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til revitalisering av kvensk språk og å fremme kvensk/norskfinsk kultur. Regjeringen vil om kort tid legge fram en målrettet plan for kvensk språk. Søknader som gjelder kvenske språktiltak og tiltak for barn og unge, vil bli prioritert. I andre søknadsrunde, 1. mars 2018, vil departementet særlig vurdere søknader som gjelder kvensk språksenter.

Utlysningen er å finne på Kommunal- og moderniseringsdepartementets hjemmeside.