– Nyt kaikki kuvaamaan ja osallistumaan! Finn fram kameraet og send inn bilder! kehottaa Anne Mäkinen. KUVA: LIISA KOIVULEHTO

– Nyt kaikki kuvaamaan ja osallistumaan! Finn fram kameraet og send inn bilder! kehottaa Anne Mäkinen.
KUVA: LIISA KOIVULEHTO

.
Tromssan ruijansuomalainen yhdistys-Norskfinsk forening i Tromsø ja Ruijan kveeniliitto järjestethään valokuvakonkuransin minkä nimi oon «Yhessä».
Konkuransissa haluthaan tuua esile Ruijan suomalaisten ja kainulaisten eli kväänitten merkityksen täälä ennen ja tääpänä. Valokuvakonkuransin järjestethään siksi ko vuona 2017 Suomi täyttää 100 vuotta ja kveeniliitto 30 vuotta.
Konkuransin ideea oon ette suomalaiset, ruijansuomalaiset, kainulaiset ja kväänit otethaan kuvvii ittestä eli toinen toisista työssä ja vappaa-aikana, juhlassa ja arkipäivänä. Konkuransin mooli oon lissäinnyttäät ruijalaisten ja suomalaisten tiettoo kainulaisista ja ruijansuomalaisista ja siitä kunka tärkkee rooli heilä oon ollu ja vielä oon pohjaisruijalaisessa yhtheiskunnassa.
Näyttely Tromssan museuumissa
Kaikki lähätetyt kuvat annethaan ulos ja parhaat kuvat otethaan valokuvanäyttelhyyn joka oon Tromssan museumissa oktooperikuusta 2017 tammikuuhuun 2018. Sinne laitethaan esile kans vanhoita kuvvii Ruijan suomalaisista jokka oon asunheet täälä jo sattoi vuossii. Vanhoitten kuvitten avula se näkkyy paremin kunka kainulaiset ja ruijansuomalaiset oon olheet rakentamassa kalottii.
Marsikuun lopphuun mennessä
Konkuransi loppuu 31.3.2017.
Sie saatat lähättäät usseita kuvvii, ja kuvat oon saatettu ottaat jo ennen vuotta 2017.
Kuvitten ei tarvitte olla profesunaalisesti otetuita. Jury valittee kuvat näyttelhyyn.
Sie saatat lähättäät tyhä semmoissii kuvvii mihiin sinula oon ittelä kaikki oikeuet. Konkuransin järjestääjiilä oon oikkeus käyttäät kuvvii vaphaasti.
Pieni muistelus kans
Anna kuvale/kuvile nimen ja kirjoita pienen muisteluksen siitä millä laila kuva liittyy kainulaishiin, kvääneihiin, ruijansuomalaishiin eli Ruijan suomalaishiin ja Pohjaiskalotthiin.
Kuvan tieđot
Lähätä kuvan matkassa:
1.  Kuvan nimi
2.  Kuvan lähettäjä
3.  Kuvan ottajan nimi, jos se ei ole sama ko kuvan lähättääjä
4.  Kontakti-info: Eposti ja telefuuninumero
5.  Kuvassa näkkyyviitten ihmisten nimet (jos se oon maholista)
6.  Missä kuva oon otettu
7.  Muistelus kuvasta ja siitä kunka se liittyy kainulaishiin, kväänhiin eli Ruijan ja Pohjaiskalotin suomalaishiin.
Osoite (=nettilaita) kuvitten lähättäämiseksi ilmoitetthaan myöhemin.

 ________________________________________

Norskfinsk forening i Tromsø og Norske Kveners forbund ønsker alle kvener og finlendere i Norge til å delta i fotokonkurransen «Sammen».
Med dette vil man markere Finlands 100-årsjubileum og Norske Kveners forbunds 30-års jubileum i 2017. Konkurransen og utstillinga med alle bildene vil vise hvilken betydning finlendere og kvener  har og har hatt i nordnorsk samfunn.
Dette skjer
Ideen bak konkurransen er at kvener og finlendere som bor i Norge tar bilder av seg selv og hverandre på arbeid og i fritid, i fest og i hverdag.
Med dette ønsker man å øke kunnskapen om kvener og finlendere i Norge og deres store betydning i det nordnorske samfunnet.
Bildene som blir sendt til konkurransen blir publisert og de beste presenteres på en fotoutstilling fra oktober 2017 til januar 2018 i Tromsø Museum.
Utstillingen skal vise også gamle bilder av kvener og finlendere. De gamle og nye bildene ved siden av hverandre synliggjør den sentrale rollen kvenene og de finske innvandrerne har hatt og har ved oppbygging av kalottområdet.
Innen slutten av mars
Fristen for å levere inn bildene er 31.3.2017.
Man kan sende flere bilder til konkurransen, også bilder av eldre dato. Bildene trenger ikke være av profesjonell kvalitet. Juryen velger bildene, som stilles ut. Man kan kun sende inn bilder man har fulle rettigheter til. Konkurransens arrangør skal ha alle rettigheter for videre bruk av bildene.
Skriv en liten fortelling
Når du sender inn bilder skriv bildets navn og en liten beskrivelse av bildene og tilknytningen til kvener, norskfinner og/eller finlendere i Norge og på Nordkalotten
Legg ved:
1. Tittel på bildet
2. Innsenderens navn.
3.  Navnet til fotografen, hvis ikke samme som innsender
4. Kontaktinformasjon: e-mail og telefonnummer
5. Navnet til personene som er avbildet (hvis mulig)
6. Hvor er bildet tatt
7. Bildets historie, som forteller om bildet og sammenhengen til kvenske og finske i Norge nog på Nordkalotten.
Bildene skal sendes inn digitalt. Adressen (= nettside) kommer senere.
Lykke til  og kos dere med fotograferingen!
_________________________
Tromssan ruijansuomalainen yhdistys – Norskfinsk forening i Tromsø ja Ruijan kveeniliitto järjestävät valokuvakilpailun ja näyttelyn, nimeltään «Yhdessä».
Kilpailuun osallistuneista kuvista tehdään näyttely, joka tuo esille Norjan suomalaisten ja kveenien merkityksen pohjoisnorjalaisessa yhteiskunnassa ennen ja nykyään.
Valokuvakilpailu järjestetään Suomen 100- ja Ruijan kveeniliiton 30-vuotisjuhlavuosien kunniaksi vuonna 2017.
Arjessa ja juhlassa
Kilpailun ideana on, että norjansuomalaiset ja kveenit ottavat kuvia itsestään tai toisistaan työssä ja vapaalla, juhlassa ja arjessa.
Kilpailuun osallistuvat kuvat julkaistaan ja parhaat valitaan valokuvanäyttelyyn Tromssan museossa lokakuusta 2017 tammikuulle 2018. Raati valitsee kuvat näyttelyyn.
Uusien kuvien rinnalla näyttelyssä on esillä vanhoja kuvia Ruijan suomalaisista, jotka ovat asuttaneet Ruijaa jo satoja vuosia. Vanhat ja uudet kuvat rinnakkain korostavat Ruijan suomalaisten tärkeyttä kalottialueen rakentajina.
Maaliskuun loppuun mennessä
Kilpailuaika päättyy 31. maaliskuuta  2017.
Kilpailuun saa lähettää useita kuvia ja kilpailuun hyväksytään myös ennen vuotta 2017 otetut kuvat. Voit lähettää kaiken tasoisia kuvia, mutta muista että voit lähettää ainoastaan kuvia, joihin sinulla on kaikki oikeudet.
Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään vapaan käyttöoikeuden kaikkiin kilpailuun lähetettyihin kuviin.
Pieni tarina
Lähettäessäsi kuvia keksi kuvallesi nimi ja kirjoita sen liitteeksi tarina, joka kertoo kuvasta ja sen yhteydestä kveeneihin, norjansuomalaisiin ja/tai suomalaisiin Norjassa ja Pohjois-kalottialueella.
Kuvan tiedot
Tarvittavat tiedot lähetettävästä kuvasta:
1. Kuvan nimi
2. Kuvan lähettäjä
3. Kuvan ottajan nimi, ellei sama kuin kuvan lähettäjä
4. Yhteystiedot: Sähköposti, puhelinnumero
5. Kuvassa olevien henkilöiden nimet jos mahdollista
6. Kuvauspaikka
7. Kuvan tarina, joka kertoo kuvasta ja sen yhteydestä kveeneihin tai suomalaisiin Norjan Poihjois-kaloottialueella.
Osoite kuvien lähettämiseksi (= nettisivu) ilmoitetaan myöhemmin.
Nautinnollisia kuvaushetkiä!