Inger Birkelund er i spissen for det kvenske teatertroppen ITU. (Foto: Lill Vivian Hansen)

 

I morgen fordeles over 4 millioner kroner til ulike kvenske prosjekter. Fylkesråden er godt fornøyd med at de har mange gode prosjekter å velge i. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

I morgen 30. juni tildeler Troms og Finnmark fylkeskommune rundt 4 millioner kroner til ulike kvenske språk- og kulturtiltak. Totalt 29 ulike prosjekter skal dele denne potten i denne omgang.

– Vi er godt fornøyde med søkermassen som viser at det er økende aktivitet rundt det kvenske/norskfinske revitaliseringsarbeidet. Søknadene har jevnt over holdt god kvalitet og vi gleder oss til å se resultatet av de mangfoldige prosjektene som nå skal realiseres, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp) i en pressemelding.

Til sammen kom det inn 46 søknader innen fristen 1. mai 2020, men to søkere valgte å trekke søknaden. Dermed har det vært 44 søknader til behandling, med et samlet søknadsbeløp på kr 6.744.100,-. Tilskuddsordningen skal medvirke til å revitalisere kvensk språk og til å fremme kvensk/norskfinsk kultur.

Åshild Karlstrøm Rundhaug holder kvenske baketradisjoner i hevd. (Foto: Arne Hauge)

Bokprosjekter for store og små

På lista over prosjekter som har søkt om tilskudd, står flere bokprosjekter. Åshild Karlstrøm Rundhaug fra Langfjorden får sannsynligvis 80.000,- til sitt prosjekt «Bakehistorier i Kvenland», men hun ønsker ikke å si noe særlig før vedtaket eventuelt har gått igjennom. I tillegg er Ane Hurus prosjekt «Pärin kivitaskut – Steinkasterne på Berget», kvenske ord og uttrykk innstilt til å få 100.000,-, mens Elisabeth Johansens bok «Finskbeslektet i øst og vest» innstilles med 200.000,-. Maureen Bjerkan Olsen bokprosjekt med tospråklige skjønnlitterære fortellinger: «Det hete fesk – minner fra en oppvekst på kysten» ser ut til å få tildelt 78.000,-

Siivet AS, med filmskaper og forfatter Anstein Mikkelsen i spissen, ønsker å videreutvikle filmen «Jakten på Soria Moria» om til en interaktiv e-bok på kvensk og norsk. I tillegg har han søkt midler til «Lumiukon maailma» som skal bli en interaktiv bok for barn. Siivet får etter alle solemerker også midler til forprosjekt til en kvensk animasjonsfilm for barn;  Päivään ja yön kummitukset.

Barn og unge prioritert
Tematisk fordelte søknadene seg på temaer som språk, litteratur, kulturarv, TV/film, musikk, teater og annet, og fylkesråden forteller at det denne gangen foreslås å fordele 4.013.000,- på 29 ulike prosjekter. Barn og unge som målgruppe og prosjekter med høy gjennomføringsgrad og kvalitet har blitt prioritert.

– Å overføre denne ordningen til Troms og Finnmark fylkeskommune var en riktig beslutning av regjeringen. Vi ser en fin økning i antall søknader og vi er mye nærmere brukerne og miljøene som tilskuddsordningen skal treffe. Nå håper vi ordningen kan bidra til enda større aktivitet og samhandling i de kvenske/norskfinske miljøene, sier fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto.

Kventeaterildsjel Inger Birkelund (Foto: Arne Hauge)

Språkdusj, skattejakt og teater

I Kåfjord kommune er man allerede godt i gang med sitt språkdusjprosjekt der barnehagebarna ukentlig «dusjes» med kvensk språk og kultur. Line Evensen har denne våren blant annet laget flere videoer som en digital språkdusj i vår. Nå håper kommunen på å få videreført barnehageprosjektet med tilskuddet på 95.000,-.

Da det ble utlyst nasjonale koronamidler i vår, valgte Alta Museum å initiere prosjektet “Kvenske fortellinger i Alta: Alta museum på skattejakt”. Nå ligger det i kortene at prosjektet skal få 175.000,- til prosjektet fra «kvenpotten».

–Her vil vi fokusere på de mange ufortalte historiene om det kvenske her i Alta, som for eksempel stedsnavn, familienavn og forskjellige hendelser, fortalte Kristin Nicolaysen om prosjektet i mai.

Itu teatteriforeeninki ønsker å etablere et profesjonelt kvensk teater, og ligger det i kortene at de får 400.000,- til oppstart i år, 420.000 neste år og 430.000 året etter. Teatteriforeeninki har også søkt midler til Ystävät – pilotprosjekt barneteatersatelitt.