Stemningsfull gudstjeneste i Børselv Kirke. KUVAT TOR PETTE GULDBRANDSEN

Stemningsfull gudstjeneste i Børselv Kirke under Kipparifestivalen. KUVAT TOR PETTER GULDBRANDSEN

.

Tradisjonen tro, ble årets Kipparifestival i Børselv kronet med kvensk gudstjeneste i Børselv Kirke.

Her noen bilder fra gudstjenesten ledet av prest Ruth Miriam Varhaug og  tolket til kvensk av Terje Aronsen.

 

Terje Aronsen tolket gudstjenesten som ble holdt av XXX

Terje Aronsen tolket gudstjenesten som ble holdt av Ruth Miriam Varhaug

 

Børselvs eget kirkekor

Børselvs eget kirkekor

Til tross for strålende sommervær, møtte mange opp til den tradisjonelle kvenske gudstjenesten i Børselv Kirke.

Til tross for strålende sommervær, møtte mange opp til den tradisjonelle kvenske gudstjenesten i Børselv Kirke.

Store deler av bygdefolket hadde samlet seg til gudstjeneste.

Store deler av bygdefolket hadde samlet seg til gudstjeneste.