Språksentre for kvensk har vist seg viktige for en tidlig start på innlæringen. Også i Sverige opprettes det tilsvarende sentre, her et bilde fra Øvertorneå da de i sin tid ansatte en koordinator for å fremme bruken av minoritetsspråkene meänkieli og finsk i kommunen. (Illustrasjonsfoto: Göran Lahti/Øvertårneå kommune)

 

Storstilt åpning på lørdag.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

− Vi er glade og beæret over at kulturministeren kan være med og innvie språksenter for meänkieli her i Øvertorneå. Språksenter er etterlengtet og har en viktig rolle for å holde kulturen og språket sterkt og levende framover, sier generaldirektør Martin Sundin i Isof, Institutt for språk og folkeminne.

Kulturministeren heter Parisa Liljestrand, og som det framgår av pressemeldingen fra Isof utsendt denne uken, skal også et tilsvarende senter i Kiruna åpne.

− I 2022 arbeidet Isof med å bygge opp språksentra for meänkieli i Kiruna og Øvertorneå, og fra og med 2023 er den språkfremmende virksomheten i gang. Nasjonalt språksenter for meänkieli skal gi språkbærere i hela landet muligheten til å beholde, ta tilbake og utvikle meänkieli, slik at språket kan leve videre i Sverige» skriver Isof.

Åpningen finner sted lørdag 4. februar på Nordkalottbiblioteket i Øvertorneå, der en rekke språkarbeidere innenfor søsterspråket til kvensk stiller opp, blant andre generaldirektør Sundin og som nevnt kulturminister Liljestrand.