Elin Weggesrud (Ap) ønsker å bidra til synliggjøring av kvenene, og foreslo selv å ha på seg ordførerkjedet under fotograferingen. Nå tar ordføreren initiativ til en markering på biblioteket i forbindelse med Kvenfolkets dag. (Foto: Privat)

 

Kvenene i Ytre Oslofjord følger planen: Vil ha opp flagget i de mange kommunene i deres område.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Sist ut i den voksende rekken er Holmestrand, der det nå ligger an til offisiell markering i forbindelse med Kvenfolkets dag.

– Jeg vil gjerne koble folk på hverandre for å få gode ting til å skje, sier Elin Gran Weggesrud, Arbeiderparti-ordfører i nevnte kommune. Ifølge en fersk pressemelding tar hun nå initiativ overfor biblioteket. En lokalt viktig møteplass som nå antas å ta på seg markeringen den 16. mars.

Det var mandag denne uken at Norske kvener Ytre Oslofjord var invitert til ordførerens kontor.

– Jeg kan dessverre litt lite om kvener og ble veldig nysgjerrig. Det beste i min jobb er å få lov til å møte folk og høre hva de har å si, begrunnet ordføreren idet hun møtte foreningens representanter i form av leder Unni Huru og nestleder Beate Adolfsen.

På møtet fikk ordføreren høre om usynliggjøring og fornorskningsprosess. Hun fikk høre om de mange som oppdager sin kvenske tilhørighet sent i livet, samtidig som andre er oppvokst i områder hvor det kvenske har vært en del av hverdagen.

«Videre ble ordføreren informert om kvenenes tilhørighet til Sverige og Finland, og oppsplittingen av det som fortsatt er en og samme folkegruppe. At Norge var flerkulturelt allerede før grensene ble satt og at kvenene er et av landets opprinnelige folk, lyttet hun til med stor interesse», meldes det fra ytre oslofjordkvenene.

Heruf Johansen bor i Holmestrand, men er opprinnelig fra Arnøy nord i Troms. Han har vært med på arbeidet med å få kommunene til å flagge helt fra starten. Her ser vi ham i bibliotekkafeen i Horten før møtet med ordfører Are Karlsen i november 2021. (Foto: Privat)

Kvenflagget, kom det fram, kan ikke opp i år. Ordføreren klargjorde at Holmestrand er en ny kommune etter sammenslåingen med tidligere Sande og Hof, og at mye gjenstår før ting er på plass. Deriblant flaggreglement. Men reglementet kommer, mest sannsynlig i løpet av våren. Det Weggesrud således lovet å bidra med, er kvensk synliggjøring på annet vis. Hun vil selv være til stede på biblioteket, for å gi markeringen mer tyngde. Så markering blir det, lovet altså ordføreren. Folk i Holmestrand skal få vite at kvenene finnes.

– At vi nå reiser fra kommune til kommune er resultat av strategisk arbeid. Det datt ikke ned i fanget på oss på nyåret, sier Unni Huru.

– Det er heller ikke noe vi som reiser rundt skal ha æren for. Styret er et team. Alle står bak satsingen, og alle gjør en innsats selv om noen synes bedre enn andre, sier lederen, som særlig trekker fram Herulf Johansen. Han var pådriver og tilrettelegger for ordførermøtet i Holmestrand og Lier, og var med på det aller første ordførermøtet. Det var i Horten.

Lederen viser også til det nylige vedtaket i Råde kommune, som hun vil takke Kirsten Wiik i Moss for. Wiik er også aktiv i lokalforeningen, og var den som dro i gang prosessen i hjemkommunen Moss. Det var i fjor, de hadde en enkel markering som i år skulle følges opp med flaggsaken til politisk behandling.