Språkreiret i Lakselv på tur: Her ser vi blant annet språkforbilde Liv-Annie Johansen på gårdsbesøk (Foto: Anneli Naukkarinen)

 

Språkreirbarna i Porsanger storkoste seg med gårdsbesøk og kvenske aktiviteter i fjæra. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Språkforbildene Liv-Annie Johansen og Karin Larsen med språksenterets plansjer. (Foto: Anneli Naukkarinen)

I samarbeid med Ruijan kväänit Lemmijokilaiset- Norske kvener Lakselv har det kvenske språksenteret i Porsanger hatt to prosjekter for kvenske barn nå den siste tida.

– Vi har hatt språkverksteder med forskjellige tema der språkforbilder i samhandling med barna bruker kvenske ord og uttrykk på ting vi ser og gjør, forteller Anneli Naukkarinen ved språksenteret.

Barna hører til på kvensk avdeling «Variksenmarjointupa» i Bærtua barnehage og kvensk språkreir ved Sokkuvuono Lastentarha/Østerbotn Naturbarnehage og Fagertun barnehage. 

– Det var veldig godt å endelig få komme seg ut på tur etter koronarestriksjonene, konstaterer Anneli.

 

Det var mye spennende å oppleve på gården (Foto: Anneli Naukkarinen)

Gårdsbesøk

Fredag 12. juni dro barna fra Varieksenmarjointupa på besøk til Fossestrand gård. Tema for dagen var «maapruuki», «elläimet» og «luonto».

– Her så vi på villsau og lam, høner og haner, planter og vekster, fossefallet og museum med gjenstander fra kvensk levemåte i gamle dager, forteller Naukkarinen.

På Fossestrand gård stilte eierne Eila og Torgeir Johansen guider, og barna fikk følge med Liv-Annie Johansen som kvensk språkforbilde under besøket. Kvenske ord og uttrykk ble benyttet og lært.

– Vi fant også frosk, edderkopp og andre insekter som ble studert nøye, sier Anneli.

 

Hanna Naukkarinen Boland (6 år) fra Bærtua barnehage fant en stor stein å klatre på (Foto: Anneli Naukkarinen)

Tur i fjæra

Fredag 19.juni dro språkreirbarna til fjæra Latak i Sokkuvuono/Østerbotn. Tema for dagen var Fierva vesi/ fjæra sjø.

– Der samlet vi inn skjell og andre ting fra fjæra.

Også denne gangen ble kvenske språkforbilder med på tur, og barna fikk lærte de kvenske ordene på det de fant.

– Vi spilte lotto med kvenske ord på det vi fant. Ikke minst spiste vi pøler og koset oss, og hadde en liten avslutning for kvensk språkreir.

Her var også Karin Larsen og Reidulf Høybakken fra Kvensk institutt i Børselv med.

– Barna tok med seg det de fant i fjæra tilbake i barnehagen, og kan øve videre på de kvenske ordene der, og kan bruke dette i videre prosjekter i barnehagen, forteller Anneli.

Ungene fikk i oppgave å lete fram ting fra fjæra som de så lærte de kvenske navnene på. (Foto: Anneli Naukkarinen)