Inger Birkelund (til venstre) og Frank Jørstad (til høyre) er fornøyd med tildelingen fra fylkeskommunen. Her sammen med Torbjørn Naimak og Hilja Lisa Huru, som satt i det tidligere interimstyret for teateret. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Tildelingen av fylkeskommunale driftsmidler til det nasjonale kventeateret for 2023 er klart. – Et krafig signal til regjeringen, sier Birkelund.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Troms og Finnmark fylkeskommune gir 1 million kroner i driftstilskudd til Kvääniteatteri i 2023. Det skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Høy prioritering

Fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp) er glad for å bidra til en sikker og stabil drift av Kvääniteatteri.

– Kvääniteatteri som nasjonalt kventeater vil i årene som komme være med løfte kvensk språk og kultur både nasjonalt og internasjonalt. At vi har sterke og stabile kulturinstitusjoner i regionen vår er høy prioritering for fylkesrådet.

Troms og Finnmark fylkeskommune etablerte Norges første kvenske kunstinstitusjon Kvääniteatteri AS i september i år sammen med kommunene Nordreisa, Alta og Vadsø.

Wærnes påpeker at kulturlivet er en drivkraft for utvikling og vekst, og han håper på sikt at bevilgningen vil være med på å sikre trygge kulturarbeidsplasser i Troms og Finnmark.

Krafig signal

Teatersjef Frank Jørstad ble overrasket da Ruijan Kaiku overrakte nyheten fredag morgen, som for øvrig ble tatt veldig godt imot:

– Vi er veldig glade for at fylkeskommunen går inn med denne støtten. De er hovedeiere av teateret og viser her at de også tar et økonomisk ansvar. Sammen med tippemidlene vi er forespeilet vil det gi rom for videre drift og produksjon i 2023, og det er vi glade for, sier han.

Inger Birkelund, som sitter på den administrative siden, er også fornøyd:

– Jeg er utrolig glad for at de har funnet plass til en hel million. Vi søkte om litt mer, og var nok litt engstelig for at fylkeskommunen ville kappe like mye som staten gjorde, for å holde den tenkte fordelingsnøkkelen. Det gjør de heldigvis ikke, og sender istedenfor et kraftig signal til regjeringen.

Les også:

Blir hovedeier i Kvääniteatteri AS