Elling Vatne leder landets første og eneste kvenpolitiske utvalg. Bildet er tatt i en annen sammenheng. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Ber kommunen se på muligheten for å starte et forprosjekt for etablering av kvensk språksenter.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Muligheten for et kvensk språksenter i Kåfjord er interessant. Det sier Elling Vatne, leder i Kvenpolitisk utvalg i Kåfjord kommune, etter at utvalget har gjennomført årets siste ordinære møte den 25. oktober.

– Utvalget har besluttet å be Kåfjord kommune se på muligheten for å starte et forprosjekt for et kvensk språksenter, sier Vatne.

«Det er i de senere år etablert flere kvenske språksentre i Nord-Norge. Disse er avgjørende for å fremme læring og bruk av kvensk språk og kultur», heter det i saksframlegget, og videre:

«Vi mener at det er svært viktig å få på plass et slikt språksenter for å synliggjøre også det kvenske i kommunen og bidra til at kvensk språk styrkes og utvikles.»

I dag finnes det kvenske språksentre i Storfjord, Kvænangen, Porsanger og Vadsø, hvorav de to førstnevnte er sentra for både kvensk og samisk språk. I Alta og Tana er det også satt i gang prosesser for å etablert kvenske språksentre.

En oversikt på Sametingets nettsider viser at det finnes hele 19 samiske språksentre i Norge. «Språksentrenes aktiviteter er i stor grad med på å synliggjøre samisk i nærområdet. Språksentrene tar utgangspunkt i sine språkområder og igangsetter tiltak tilpasset behovene i de ulike områdene», heter det.

I forannevnte saksframlegg åpnes også muligheten for samlokalisering med det samiske språksenteret i Kåfjord:

«Et samisk og kvensk kompetansesenter i kommunen vil kunne ivareta, videreutvikle, dokumentere og formidle språk og kultur med hovedvekt på det lokale.»

– Saken skal nå til videre behandling i formannskapet, sier Vatne.