Språkrådet har om lag 40 ansatte og frister med moderne kontorlokaler i hovedstaden. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Språkrådet lyser for tiden ut en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver på minoritetsspråkfeltet med arbeidssted i Oslo.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Språkrådet i Norge har lyst ut en fast stilling som rådgiver eller seniorrådgiver på minoritetsspråkfeltet, der den som tilsettes vil få hovedansvaret for rådets arbeid med minoritetsspråkene kvensk, romanes og romani.

Som arbeidsgiver kan de friste med blant annet et sterkt fagmiljø med kunnskapsrike og engasjerte kollegaer, moderne kontorlokaler sentralt i Oslo, mulighet for trening i en ellers fleksibel arbeidstid, samt medlemskap i Statens pensjonskasse.

Kontakt med språkbrukere

Den som tilsettes skal blant annet arbeide for at staten skal gi barn og unge voksne bedre muligheter til å lære seg kvensk, romani og romanes, og ta initiativ som øker samfunnets kunnskap om og toleranse for det språklige mangfoldet i Norge.

Andre oppgaver vil være å samle inn og systematisere kunnskap om statusen til, og bruken av, det de kaller «de nasjonale minoritetsspråkene» i Norge.

I tillegg skal vedkommende lage informasjonsmateriell om språkbrukernes rettigheter, samt ha kontakt med de ulike språkbrukergruppene.

Utstrakt samarbeid

For å vurderes som en god kandidat for jobben må søkeren ha høyere utdanning med mastergrad eller tilsvarende. Relevant erfaring kan imidlertid kompensere for manglende formalkompetanse, går det fram av utlysningen.

Ett av punktene som vektlegges er om søker har kjennskap til, eller kompetanse i, ett eller flere av minoritetsspråkene, eventuelt finsk.

Involvering av språkbrukere og et utstrakt samarbeid med private og offentlige aktører gjør at stillingen i tillegg krever særdeles gode samarbeidsevner.

Styrke språkmangfoldet

Språkrådet er statens forvaltningsorgan i språkspørsmål og følger opp den norske språkpolitikken på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Rådet arbeid med å styrke det norske språket og språkmangfoldet i Norge, og har ansvar for å følge opp språkene norsk (nynorsk og bokmål), norsk tegnspråk og de nasjonale minoritetenes språk; kvensk, romanes og romani.