I morgen, tirsdag 23. januar, presenterer statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementets «Målrettet plan – videre innsats for kvensk språk 2017 – 2021».

Den historiske begivenheten for kvenene finner sted i Eventyrrommet på Tromsø bibliotek, Grønnegata 94, klokken 13.00.

Planen skulle egentlig legges frem før årsskiftet, men ble utsatt til over nyttår.

Ruijan Kaiku vil være tilstede på fremleggelsen.