Mia Krog, avdelingsleder ved Vadsø museum- Ruija kvenmuseum og Irene Jullum Hagen, arkitekt ved Nordconsult i Vadsø gleder seg til å utvikle NRK til et nytt museum. Den gamle delen av NRK skal bevares utvendig og den nye delen ombygges. (Foto: Varanger museum/Monica Milch Gebhardt)

 

Første etappe på veien mot nytt nasjonalt kvenmuseum: Vadsø kommune ga forprosjektet til Norconsult as.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I en fersk pressemelding fra Ruija kvenmuseum meldes det at Vadsø kommune nå har tildelt oppdraget med utarbeidelse av forprosjektet for ombygging av det tidligere NRK-bygget til Norges største tverrfaglige rådgivingsselskap Norconsult AS.

– En milepæl i museets liv, sier avdelingsleder ved Vadsø museum, Ruija kvenmuseum, Mia Krogh.

Irene Jullum Hagen arkitekt ved Nordconsult, Mia Krogh avd. leder ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum og Johhny Sommer håndverker og representant for brukergruppa er i gang med planlegging av ombygging. (Foto: Varanger museum/Monica Milch Gebhardt)

– Etter årevis med forsøk på finansiering til nybygg er vi nå endelig i gang med første etappe av veien til nytt museum, sier Krogh, etter at man i flere tiår har jobbet for å få etablert nytt kvensk/norskfinsk museum med nasjonal interesse i Vadsø. Høsten 2018 ga jobbingen resultat: Over statsbudsjettet for 2019 bevilget kulturdepartementet penger til renovering.

Optimisme

Det meldes at midlene fra statsbudsjettet – og tildeling av forprosjekt – har skapt optimisme og høye forventninger hos de ansatte på museet. De meldes å glede seg over prosessen, med store forventninger til at forprosjektet ender i oppstart av ombygging samt en etterlengtet ny basisutstilling. De ansatte inngår for øvrig i brukergruppa som jobber i tett dialog med arkitektene. Også prosjektets styringsgruppeleder, Wenche Pedersen, er optimistisk og ser fram til prosessen museet nå skal gjennom.

– Vi kommer stadig nærmere drømmen om et moderne museum, sier hun, og legger til at samarbeid og dialog med de ansatte er en svært viktig del av prosessen, samtidig som de skal få gode faglige råd fra eksperter.

– Spennende

Oppdragsansvarlig og lokal arkitekt Irene Jullum Hagen ved Norconsults avdelingskontor i Vadsø opplyser at de i tillegg til å dekke det arkitektfaglige og en rekke andre fagdisipliner i Norconsult, også har inngått et samarbeid med anerkjente Rintala Eggertson Arkitekter i Oslo (som utstillingsarkitekter) og Multiconsult AS, Vadsø som rådgivende ingeniør byggeteknikk.

Wenche Pedersen er leder for styringsgruppen til museumsprosjektet og mener dialog med ansatte, det kvenske/norskfinske mijløet og fagmiljøet er viktig. (Foto: Varanger museum/Monica Milch Gebhardt)

– Jeg syns dette er veldig spennende, sier Jullum Hagen, allerede godt i gang med forprosjektet.

– Vi jobber alltid for å komme i posisjon for å bli tildelt interessante prosjekter – og spesielt når det skjer i hjembyen, sier arkitekten, som med på laget har utstillingsarkitektene Sami Rintala, Dagur Eggertson og Laura Kieler, begge på internasjonalt toppnivå i faget og prisbelønte for sitt arbeid.

Krogh presiserer likevel at dette er et forprosjekt. Det skal inn for kommunestyret i Vadsø i løpet av mai, før man etter vurdering og eventuell godkjenning kan gå videre i et hovedprosjekt med ferdigstilling av bygg og utstillinger.