Virksomheten kalles havbruk selv om den drives langt inne i fjordene. (Illustrasjonsfoto: Magne Kveseth)

 

Hilja Huru lot FN vite at oppdretten truer den tradisjonelle kvenske levemåten.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Oppdrettsnæringen drives i områder hvor kvenene tradisjonelt bosatte seg, og stadig bor. Dette har skapt svært mye interessekonflikt og motsetning, og nylig pekte leder for Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto, på oppdrettsnæringen som en direkte trussel mot det kvenske.

«The loss of land mentioned is of course affecting Kven farming. Kven livelihood is traditionally a combinations of farming, various types of handicraft and fishing. The coastal areas and fjords has in time immemorial been an important source for food and income for the Kven population. Now, pollution and loss of area and fish banks to the fish-farming industry is threatening the traditional Kven costal fishing.»

Huru sa dette tidligere i desember på et forberedende dialogmøte med FN’s rasediskrimineringskomité, et møte som fant sted i Geneve. Lederen pekte her også på kvotesystemet, samt viktigheten av å sikre kvensk medbestemmelse i beslutninger som har å gjøre med naturressurser.

Drøftet kvensk mediesatsing

FN-komiteens betraktning av Norge foregikk over flere dager, og mange innlegg ble holdt. NKF og Huru melder at det kan være av spesiell interesse å merke seg innlegget til ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Megard svarer her på spørsmål rettet mot Norge om våre nasjonale minoriteter, samt spesifikt spørsmål om vår nasjonale mediesatsingen for minoritetene. Slik mediesatsing er en utfordring, sier Megard, fordi våre nasjonale minoriteter består av så få:

Bjørn Olav Megard taler til FN. (Skjermbilde web TV)

«Fra noen få hundre til noen få tusen, og de fleste lever spredt i ulike deler av Norge,» sa ekspedisjonssjefen, som jamført med noen av de kvenske kravene viste til at mens staten har spesielt ansvar for samene som urbefolkning, er kvenene en nasjonal minoritet. Du kan høre hele Megards innlegg i linken, et innlegg som starter om lag ved 1 time og 7 minutter:

«This is indeed a challenge»

Norske kveners forbund har mer om disse møtene, blant annet flere linker til FN’s web TV:

FN betrakter Norge