Språkrådets direktør Åse Wetås vektlegger Liisa Koivulehtos betydning i arbeidet for å revitalisere kvensk språk. (Foto: Arne Hauge)

 

Journalisti ja entinen redaktööri Liisa Koivulehto saa Kväänin kielipalkinon 2019. Hän oon yli 20 vuođen aijan ollu myötä kehittämässä kväänin- eli kainunkielistä meediaa.

 

Koivulehto perusti monikielisen aviisin Ruijan Kaijun vuona 1995, ja hän oli sen redaktööri vuotheen 2016 asti. Sen jälkheen hän oon jatkanu journalistina samassa aviisissa. Hän kirjoitti ensimäisen kvääninkielisen artikkelin vuona 1996 ja vuođesta 2010 kaikki pääkirjoitukset oon ollu kans kvääninkieliset.

Iso työ kielen etheen

Juryssä oli Egil Sundelin, Öystein Vangsnes ja Anna-Kaisa Räisänen. Het nostaavat esile sen työn minkä Koivulehto oon tehny ko hän oon dokumenteerannu kvääniitten assiita sekä erinomhaitten sen ette hän oon alkanu käyttämhään ja kehittämhään kväänin kieltä uutiskielenä:

Les pressemeldingen på norsk: Liisa vant den kvenske språkprisen

«Erittäinki, ko tieđämä ette kvääni ei ole hänen äitinkieli ja hän kuitenki alkoi kirjoittamhaan sitä aviisissa, hän oon tehny aikalaila suuren työn. Sehän ei sunkhaan ole mikhään helppo työ löyttäät soppeevat sanat, ja Koivulehto oon käyttäny paljon aikkaa siiheen ette hän oon hakenu vanhoita sannoi mitä oon olemassa. Ushein hän oon häytyny tehđä uussii sannoi.»

Les intervjuet med prisvinneren: – Vi må fortsette jobben for et moderne kvensk ordforråd

– Kvääni oon uhattu kieli ja siksi se oon soma anttaat tämän palkinon semmoiselle joka oon ottanu sen tođesti käytthöön. Hänen työ vahvistaa kväänin kieltä yhtheiskunnassa, ja kielen käyttääjiile Ruijan Kaiku oon paikka missä sie kohđattelet kväänin kielen omassa arkipäivässä, Språkrådet – Kieliraatin direktööri Åse Wetås sannoo.

Jaethaan toisen kerran

Språkrådet – Kieliraati perusti kielipalkinon siksi koska se halluu eđistäät, kehittäät ja säilyttäät kväänin kielen. Palkinon annethaan ihmisille, joukoile, organisasuuniile, yhistyksile eli institusuuniille joitten työ oon merkinny sangen paljon kväänin kielele. Voittaaja saa 25 000 kruunuu ja diploomin. Palkinon jaethaan joka toinen vuosi. Ensimäisen kielipalkinon annethiin vuona 2017 Eira Söderholmile ja Agnes Eriksenile. Tänä vuona palkinon annethaan 25. aprillikuuta, päivää ennen kväänin kielipäivää.

Ruija hyväksyi kväänin kansaliseksi minoriteettikieleksi 26. aprillikuuta 2005. Kvääni kuuluu suomalais-ugrilaisheen kieliperheesheen. Kielen puhhuujat, kväänit, oon kansalinen minoriteetti.