Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen holdt innlegg på Norges Arktiske Universitet, Campus Alta, sist fredag. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ba kvenene komme forslag om hvordan en kan øke rekrutteringa av lærere og barnehagelærere med kompetanse innen kvensk da han holdt innlegg på Norges Arktiske Universitet, Campus Alta, forrige fredag. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto har tatt oppfordringen som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ga kvenene da han gjestet Alta forrige fredag.

Da sa statsråden at han gjerne tar i mot forslag til hvordan en kan en øke rekrutteringa av lærere og barnehagelærere med kompetanse innen kvensk.

NKF har nå sendt et brev med flere forslag til departementet.

–Det er som du sikkert vet et stort behov for en satsing på kvensk språk, språket er per i dag i en svært utsatt situasjon. Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på at Europarådets ekspertkomite for Minoritetsspråkpakten i sin nye rapport anbefaler at Norge de neste 2-3 årene i arbeidet med våre minoritets- og urfolksspråkene har som prioritet nr 1 en strukturert politikk for kvensk språk, og de anser det som viktig at kvensk utdanning og kvensk i barnehagen skal prioriteres, skriver NKF i brevet til departementet.

I brevet foreslår NKF en rekke konkrete tiltak for å bedre situasjonen for kvensk språk i skolen, deriblant en stipendordning i videregående skole for elever som velger kvensk eller finsk, samt stipend mot bindingstid for lærere og lærerstudenter som velger kvensk i grunnutdanningen eller som videreutdanning. NKF ønsker også mulighet til å ta kvenske fag i grunnutdanningen av lærere og barnehagelærere, samt økt antall studiehjemler i kvensk for videre- og etterutdanning. NKF foreslår også at kvensk kommer inn under lærerløftet, den ordningen med videreutdanning for lærere som departementet har satt i gang.