Språkverktøyet Troll i ord er digitalt innhold med lydfiler på 30 språk, utviklet for pc og berøringsteknologi som nettbrett og interaktive skjermer. Katrine Tveit arbeider her med det samiske innholdet og er på snapchat med de samiske veiviserne for å kvalitetssikre utformingen. KUVA: GROM AS

Språkverktøyet Troll i ord er digitalt innhold med lydfiler på 30 språk, utviklet for pc og berøringsteknologi som nettbrett og interaktive skjermer. Katrine Tveit arbeider her med det samiske innholdet og er på snapchat med de samiske veiviserne for å kvalitetssikre utformingen. KUVA: GROM AS

Kvensk skal bli språk nr. 31 som språkverktøyet «Troll i ord» skal produseres på.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Grom AS har fått 400 000 kroner fra Kulturdepartementet for å lage den kvenske versjonen av «Troll i ord».
– Vi ønsker å få kontakt med en oversetter og en kvensktalende forteller som er flink til å lese til barn, helst en skuespiller, forteller Margareth Sandvik for prosjektet «Troll i ord» i Grom AS.
Til daglig er hun professor i norskdidaktikk ved førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus med  fokus på emner som språkutvikling, språkstimulering og flerkulturelt pedagogisk arbeid.
– Vi satser på at den kvenske versjonen skal   være ferdig innen august i år, forteller Synnøve Tveito i Grom AS i Vaksdal utenfor Bergen.

– Ta vare på språkmangfoldet!
I 2009 ga Sandvik sammen med Marit Spurkland ut «Lær meg norsk før skolestart!». Etter det gikk hun sammen med designerne Synnøve Tveito, som også er førskolelærer, og Inger Høj i Grom AS og utviklet språkverktøyet «Troll i ord», først på norsk, men etter hvert også for andre språk. Verktøyet har både digitalt og analogt innhold.
I 2012 hadde de åtte språkversjoner, men nå er   tallet kommet opp til 30! Blant språka finner vi flere mindre innvandrerspråk, men også store språk som engelsk, arabisk, fransk, spansk, russisk, portugisisk, urdu, vietnamesisk og polsk – og svensk.
– Morsmålet har en sentral rolle i læring. Vi må ta vare på språkmangfoldet i Norge, sier Sandvik.
Utdanningsdirektoratet har finansiert flere av   språka, mens den samiske versjonen, som kom ut nylig, er finansiert av Sametinget. For den kvenske versjonen søkte de midler fra Kulturdepartementets tiltak for kvensk språk.
– Vi skal få oversatt og lest opp seks eventyr på kvensk. Verktøyet kan brukes enten på nettbrett eller pc av barn i barnehagen, småskolene og hjemmet, forteller Sandvik.

Unikt
«Troll i ord» er relativt nytt.
– Produktet har vært under vikling siden 2009, men det er først de siste to åra at hele innholdet har vært tilgjengelig for barnehagene, som er vårt hovedmålgruppe, forteller Synnøve Tveito.
– Alt er norskprodusert. Treklosser med silketrykte motiv utgjør eventyrkarakterene i Troll i ord. Disse er håndlaget i samarbeid med en vekstbedrift i Bergen, Grønneviken as og Trykkeriet for samtidskunst i Bergen, forteller Sandvik.
Språkverktøyet fungerer både for å styrke morsmålet, men også for å lære seg andre språk.

– Når du leser et eventyr, kan du svitsje over til et annet språk hvor som helst – du trenger ikke å starte fra begynnelsen, men du kan se den samme scenen på flere språk om du vil, forklarer hun.

Når en leser et eventyr, kan en svitsje over til et annet språk hvor som helst - en trenger ikke å starte fra begynnelsen, men kan se den samme scenen på flere språk om du vil. KUVA GROM AS

Når en leser et eventyr, kan en svitsje over til et annet språk hvor som helst – en trenger ikke å starte fra begynnelsen, men kan se den samme scenen på flere språk om du vil. KUVA GROM AS