Pohjaismaitten ministeriraati halluu vahvistaa pienii pohjaismaissii kielii. (Kuva: Foreningen Norden) 

 

Etter initiativ fra Sverige startet Nordisk ministerråd et arbeid for å revitalisere og styrke små språk i Norden.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Det handler om de nasjonale minoritetsspråka kvensk, meänkieli, de samiske språka, de ulike romanispråka, jiddish samt færøysk og grønlandsk (inuit), men også finsk i Sverige og svensk i Finland – og islandsk som opplever et ekstra sterkt press fra engelsk.

Det ble utnevnt ei arbeidsgruppe med medlemmer fra de fem nordiske landene plus Åland, Færøyene og Grønland. Tidsperioden var 2019-2021.

– Det har blitt flere endringer i planene for gruppa på grunn av koronasituasjonen, opplyser det norske medlemmet i arbeidsgruppa, Daniel Ims i Språkrådet.

Koordinator for arbeidet er Institutet för språk och folkminnen (Isof) i Sverige. I august ble det holdt et  webseminar der temaet var språkteknologi.

Alle innleggene kan ses på Isofs nettside. Du vil også finne innleggene ved å google «Isof webbinarium små språk».

Kan ikke vente 

Sammenlignet med norsk, finsk, svensk og dansk, henger de mindre språkene etter i utviklingen av språkteknologi.  Det er snakk om tilgangen til retteprogram, program for språkopplæring og digitale ordbøker.

– For de store språka er det bare å vente i fem år på at programmet også skal komme på deres språk. Der er det også mulig å samle inn masse data på disse språk og la maskinene lære hva som er rett, sa Trond Trosterud, professor i språkteknologi ved Institutt for språk og kultur ved UiT – Norges arktiske universitet.

Det fins mange små språk i Norden.  (Skjermbilde fra isof.se,  webbinarium «Så kan språkteknologi stärka små språk.»/Trond Trosterud, Tromsø)

Det skjer ikke nå det gjelder minoritetsspråk. Det fins ikke nok data å mate inn for at maskinene skal lære det, og små språk er ikke interessant for de store selskapene.

– Det fungerer ikke slik. Det vil ikke skje noe i løpet av fem år, sa Trosterud.

Det fins ikke nok tekster på minoritetsspråk for å mates i maskiner som da kunne lære språket og lage et analyseprogram.

–  Ingen vil gjøre dette for oss, og derfor må språksamfunnene lage språkteknologien sin selv.

Øke interessen

Formålet med ministerrådets språkarbeid er å øke bevisstheten, interessen og kunnskapen om hvordan utdanning og kultur kan bidra til å revitalisere og styrke små språk i Norden.

Meningen er å styrke de nasjonale minoritetsspråkene og de nordiske språkene, utvikle det tverrsektorielle, nordiske språksamarbeidet og styrke den nasjonale oppfølgning av målsetninger i den nordiske språkdeklarasjonen.
Det skal komme anbefalinger til kommuner, regioner, skoler og kulturaktører. Det skal samtidig etableres nye nettverk og settes i verk samarbeid.