Fra årets tildeling av Kvænangssmykket. (Foto: Kathrine Lise Pedersen/Kvænangen kommune)

 

Kai Petter i aksjon som ordfører: Delte ut Kvænangssmykket til kommunens nyfødte.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Kvænangssmykket, tre blåklokker i lag. (Foto: Kathrine Lise Pedersen/Kvænangen kommune)

Kvænangen kommune har en tradisjon på å dele ut Kvænangssmykket til alle nyfødte i kommunen. Det kan vi lese i en hyggelig sak på hjemmesiden til denne nordligste kommunen i Troms fylke.

Slik hadde det seg at konsulenten for oppvekst- og kultur, pluss ordfører Kai Petter Johansen, nylig inviterte alle barn født i 2022 til smykkeutdeling på kommunehuset i Burfjord. På egen hånd ville sånne smårollinger neppe funnet veien til kommunehuset, derfor var også foreldre/foresatte invitert med på lag, samt også søsken og besteforeldre.

«Vi markerte utdelingen med kaffe, saft, kake, tale fra ordfører, og hvert barn fikk sitt sølvsmykke samt gode ord fra ordføreren», melder kommunen.

Smykket som deles ut, gjenspeiler for øvrig Kvænangens logo. Tre blåklokker. Blåklokkens evne til å blomstre og gro på karrige steder i hardt klima, står nemlig også som symbol for folkets evne til å gjøre leveveier ut fra et ellers marginalt naturgrunnlag.

«Tre klokker på samme plante symboliserer de tre tradisjonelle primærnæringene: Jordbruk, skogbruk og fiske, samt de tre folkegruppene: Nordmenn, kvener og samer i sameksistens og fellesskap i samme kommune», meldes det.

Vi tar med at det ble født 11 barn i Kvænangen kommune i 2022.

 

Ordfører Kai Petter Johansen i lag med Runa Othelie Larsen og Ove Larsen. (Foto: Kathrine Lise Pedersen/Kvænangen kommune)