Grønnåsen kirke. (Foto: Grønnåsen menighet/privat)

 

En menighet i Tromsø åpner sine dører. 

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Velkommen til en søndag med kvensk stemning i Grønnåsen kirke», heter det i en hyggelig oppfordring fra Grønnåsen Kirke.

Datoen er søndag førstkommende, 19. november, og når det gjelder arrangøren, så holder de til i Tromsø. Nærmere bestemt på Tromsøya et lite stykke sør for universitetet og sykehuset.

Grønnåsen kirke er ei såkalt arbeidskirke, altså bygd for å romme mange funksjoner i tillegg til selve kirkerommet. Slike kirker har gjerne både kontorer og møterom, samt rom også for kjøkken, lagring og undervisning.

Helligdagen starter med gudstjeneste klokken 11 ved kapellan Mari Johanne Dahl og kvenske tekstlesere. Her blir det også kvensk musikk ved Kristin Mellem, Annimari Pelli og Grønnåsen kirkekor.

Etterpå er det kirkekaffe med det de omtaler som «kvensk kvarter».

«Vi starter opp vår nye prosjektserie med drypp av kvensk kultur på kirkekaffen i ny og ne.  Først ut er diakonistudent Ester Slettvold som tar oss med inn i sin utforsking av kvensk tilhørighet gjennom språk, studier, og håndverkstradisjoner. Samtalen ledes av trosopplærer Astrid Mikalsen», opplyser menigheten.

«Er vi riktig heldige blir det endatil ost til kaffen», fristes det.

 

Annimari Pelli er organist i Grønnåsen kirke. Hun er med også på søndag, da blir det kvensk kvarter og god stemning. (Arkivfoto: Anne Mäkinen)