Vilde Christoffersen Walsø. (Foto: Arne Hauge)

 

Tar med seg sine mangeårige kvenske erfaringer inn i nyjobben.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Vilde Christoffersen Walsø er langt fra ny i Norske kveners forbund (Nkf-Rk), men generalsekretær ble hun like før jul. Hun har rukket å få god oversikt over forbundets store engasjement og mange oppgaver, melder Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto i ei pressemelding i dag fredag 3. mars.

Medlemsvekst

Der framgår det at forbundet har hatt en solid medlemsvekst over flere år, og at de i løpet av de fem siste årene har økt fra 800 til 1300 medlemmer. Christoffersen Walsø meldes å tro at lokallagene er å takke for dette, samt at hun ser at ildsjelene i lokallagene legger ned mye tid i det frivillige arbeidet. Kvääninuoret har hatt en spesielt stor vekst, noe hun mener har sammenheng med at de er gode på synlighet, og at de viser for unge kvener at deres bakgrunn er relevant og noe å være stolt av.

Nye lokallag

I tillegg til at de etablerte lokallagene øker sine medlemstall, oppretter engasjerte kvener lokallag nye steder. Dette er viktig arbeid som krever mye innsats og engasjement fra den enkelte, og den nye generalsekretæren meldes klar for å bidra. Besvare spørsmål som hva som må være på plass for å etablere et lokallag, status for kvensaken, og  eller om arbeidet som gjøres i forbundet.

«Det er også mulig å be om at noen fra forbundet deltar på stiftelsesmøte, holder presentasjoner eller lignende», skriver de.

Ellers er Sannhets- og forsoningskommisjonen en prioritert oppgave for forbundet i 2023, og kommer til å ha den som egen sak på det digitale landsstyremøtet i april. De skriver:

«Innholdet i rapporten kommer til å bli avgjørende for arbeidet vårt de kommende årene. Nkf-Rk har delt sin kunnskap om fornorskning og gitt kommisjonen gode anbefalinger til forsonende framtidige tiltak.»

Jobbe fulltid

Ellers tar vi med at Christoffersen Walsø begynte sitt arbeid for kvensaken som frivillig, og at hun var aktiv i opprettelsen av lokallaget Ruijan kväänit Keski-Norja – Norske kvener Midt-Norge. Det var i 2018. Hun har vært leder i lokallaget siden, og bruker mye av fritiden sin på det.

«Vilde ble ansatt i Nkf-Rk for to år siden, og jobber nå fulltid med en av sine største interesser. Hun har også vært nestleder i forbundet, men gikk ut av dette vervet da hun fikk tilbud om stillingen som generalsekretær mot slutten av 2022», opplyses det.

«Vilde har med andre ord vært innom flere roller på lokalt og sentralt nivå i kvenforbundet. Disse erfaringene ønsker hun å bruke til å støtte lokallagene og ildsjelene som jobber for kvensaken.»