Sammen med nestleder Unni E. Huru har leder Kai Petter Johansen og generalsekretær Vilde Christoffersen Walsø (bildet) påklaget årets nedkuttete tildeling fra direktorathold. (Arkivfoto: Heidi Nilima Monsen)

 

«Det var ikke Stortingets flertalls intensjon at bevilgningen skulle føre til reduksjon i driftstilskuddet», skriver Norske kveners forbund i en klage til Kulturdirektoratet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det var før jul at statsbudsjettet la opp til en direktebevilgning på 2 millioner kroner til Norske kveners forbund. Noe som ble fulgt av en reduksjon i driftstilskudd fra kroner 2 270 000 i 2023 til kroner 1 400 000 i 2024 da Kulturdirektoratet en tid senere behandlet forbundets søknad om driftstilskudd.

Det har nå ført til en klage adressert Kulturdirektoratet, datert Kjækan i Troms i dag fredag 1. mars. I ei fersk pressemelding sier forbundsledelsen at det ikke var Stortingets flertalls intensjon at bevilgningen skulle føre til reduksjon i driftstilskuddet, idet direktebevilgningen hadde sin begrunnelse i at forbundet er en «landsomfattende, levende og demokratisk organisasjon, som har stort potensiale til å jobbe med å få opp kunnskap om kvener og jobbe med forsoning i lokalsamfunn over hele landet.»

At det var en direktebevilgning uten effekt inn mot driftstilskuddet, har NKF ifølge sin klage fått bekreftet i møte med SVs forhandlingsleder under arbeidet med statsbudsjettet

Tvert i mot hadde forbundet forventet en økning, og ber nå direktoratet omgjøre vedtaket slik at de i det minste får det samme som de fikk i fjor.

Forbundet støtter i sin klage ikke begrunnelsen om at søknaden skulle ha vært lite håndfast, det siste ifølge NKF sagt da de var i nettmøte med folk fra direktoratet den 21. februar i år. De mener søknaden var minst like detaljert og velbegrunnet som i fjor, og oppfordrer saksbehandlerne til å sammenlikne de to. Noe som i praksis betyr at NKF mener direktoratet har lagt til grunn vikarierende begrunnelse for sitt avslag. De skriver i klagen:

«Kulturdirektoratet hevdet under møtet at Nkf-Rk kjente til bevilgningen over statsbudsjettet da vi sendte inn søknaden om driftstilskudd, og at vi dermed skulle ha tatt høyde for dette i budsjettet for 2024. Dette blir veldig feil. For det første sendte vi inn søknaden om driftstilskudd 4. desember 2024, før statsbudsjettet ble offentlig. For det andre er det ingen sammenheng mellom disse to bevilgningene. Argumentasjonen viser at det er stor grunn til å tro at reduksjonen på driftsstøtten er tatt på bakgrunn av de 2 millionene vi fikk fra statsbudsjettet, ikke at vi har sendt en dårlig søknad.»

Helt klart øremerkete penger, framgår det av klagen, som et tilskudd på toppen av de årlige driftsmidlene fra Kulturdirektoratet.

«Bevilgningen var altså ikke tiltenkt drift av organisasjonen fra Stortingets side, så det var ingen grunn til å vurdere søknaden vår opp mot bevilgningen over statsbudsjettet. Det er tydelig at denne informasjonen ikke har kommet fram til Kulturdirektoratet. Vi har forsøkt å nøste opp i hvor det har gått galt, men det er vanskelig å få på det rene hva som har skjedd. Det er strengt tatt ikke vårt ansvar å rydde opp i dette heller», skriver de.