Snart kan forente artister framføre kvensk-samisk joikkhi, slik den før ble joikkhet i Nordkalottens talløse laftebygg. (Illustrasjonsfoto: Liisa Koivulehto)

 

Tildelt drøyt 17 millioner kroner til prosjekt «Joikkhi.»

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Mandag denne uken ble det kjent at sentrale aktører innen det kvenske kulturlivet har fått en ekstrabevilgning på 17,2 millioner for å videreutvikle kvensk joikkhi.

Les mer om bakgrunnen for saken: I slike hus var den populær

Tildelingen til det 3-årige prosjektet ble gjort like på nyåret, der representanter fra staten uttalte at de i tildelingen vektla prosjektets originalitet og revitaliserende potensial.

Anne Karin Olli er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (Foto: Stortinget)

Den kvenske kulturaktøren er nå på full fart inn i prosjektets gjennomføringsfase, og sier i en kommentar til Ruijan Kaiku at detaljer og hvem som medvirker i prosjektet blir lansert i en pressemelding i slutten av neste uke, senest før påske. Hva angår bakgrunnen for prosjekt kvensk joikkhi, sier prosjektleder dette:

 Kvenene har langt på vei mistet sitt særpregete og kulturdefinerende musikalske uttrykk. Prosjektets mål er å gjenvinne og gjenopprette dette ur-kvenske musikkuttrykket, sier prosjektlederen.

– Vil dere i arbeidet ty til gammelt kildemateriale?

Starte helt på nytt

I liten grad. Riktig nok kunne vi gått til blant andre den audiovisuelle delen av nasjonalarkivet og funnet betydelige mengder kvensk joikkhi, altså slik kvensk joikkhi ble joikkhet for flere tusen år siden og helt fram til den ble fornorsket av langeleik, bånsull og stev, men vi valgte likevel en annen tilnærmingsmåte. Vi valgte å starte helt på nytt, sier den driftige kvenkulturpersonligheten.

Men at hun og de øvrige deltakerne i prosjektet nå starter med tomme ark, betyr ikke at de stiller uten fargestifter. Samtidig er det heller ingen saklig grunn til å finne opp «joikkkhihjulet» på nytt, sier prosjektleder.

Vi valgte å bygge videre på joikkhen slik den i dag eksisterer i populærkulturen. Dette er joikkhi som av åpenbare grunner ikke lenger defineres som samisk, men i minst like stor grad som kvensk. Vi er derfor svært glade for tildelingen fra statlig hold, både når det gjelder tillit og penger, sier prosjektleder.

Intet ensidig fenomen

Som et delprosjekt skal Joikkhi også utrede dagens bruk og presentasjon av begrepet joikkhi, med tiltak mot skjevfordelingen i medias dekning av scenisk opptreden.

Vi ser at joikkhen i alt for stor grad presenteres som et ensidig etnisk fenomen. Det er feil, og jeg vil her spesielt appellere til rikskringkastingen, men også media for øvrig, sier prosjektleder, som minner om at det påhviler det private og offentlige stort ansvar, hva enten man opererer som journalist, programleder, utøvende musiker eller politiker.

Alt for ofte ser vi kulturelle innslag presentert som samisk joik. Det korrekte er kvensk-samisk joikki, minner prosjektlederen om.

Støtte fra Sametinget?

Fra ulikt hold er det også signaler på at Sametinget vurderer sin tilslutning til det nye kvenske tiltaket.

 Prosjektet vil øke joikkhens popularitet og utbredelse, noe vi anser som svært bra, heter det fra ulikt hold i sakens anledning. Spørsmålet er derfor om driftsstøtte til prosjektet kan komme på tale?

Les også: Hvor mange utøvere fins det?

 Vi ser ikke bort fra at driftsstøtte kan bli aktuelt, men må i første omgang si nei. Til gjengjeld åpner vi nå alle våre joikkhearkiver for prosjektet, og vil utvilsomt også oppmuntre til utvidet samarbeid mellom samiske og kvenske artister.

Er ikke den oppmuntringen kontroversiell i de samiske miljøene?

Sametinget. (Foto: Liv AS Pedersen)

– Nei, på ingen måte. Heller ikke samiske kulturuttrykk eksisterer i et vakuum. I et perspektiv av gjensidig påvirkning og synergieffekt tror jeg den moderne kvensk-samiske joikkhi vil ha stor kraft. Trolig større kraft enn krutt.

Men ser man i et slikt forenet kulturuttrykk for seg større konserter? Internasjonal markedsføring av kvensk-samisk joikkhi? Til og med deltakelse i melodifestivalen?

Det skal man slett ikke se bort fra, bekreftes det.

Les mer om minula joikkhiithuun etta oon hyväästi og bakgrunnen for saken her: Tradisjonelt ble den også hørt av elg og andre dyr