Utstillingen Finnmark på Norsk Folkemuseum skal gi innblikk av den dramatiske historien i nord.
Foto: Haakon Harriss/Norsk Folkemuseum

 

Norske folkemuseum har fått fraktet et bolighus med utedo og fjøs fra Porsanger til Oslo for å fortelle den dramatiske historien om en landsdel som ble brent og lagt i ruiner.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

Utstillingen Finnmark skal gi et bilde av livet i Finnmark etter krigen. Foto gjengitt med tillatelse fra Norsk Folkemuseum.

 

Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo åpnet 10. mai utstillingen Finnmark som skal fylle et stort kunnskapshull når de første bygningene fra Nord-Norge. Mens fjøset forteller historien om tiden før og under 2. verdenskrig, forteller bolighuset om familien som bodde her i 1956 og om gjenreisningen av Finnmark og Nord-Troms etter krigen.

I bolighuset blir vi kjent med beboerne Elvira og Ole Persen og datteren, svigersønnen og barnebarnet deres. I huset skal både samisk, kvensk og norsk ha blitt jevnlig. Byggingen, innredningen og historiefortellingen har foregått i nært samarbeid med folk fra Porsanger.

I fjøset fortelles historien om en landsdel – om samer, kvener og nordmenn, om 2. verdenskrig, om tvangsevakuering og om gjenreisningen av Finnmark og Nord-Troms etter krigen.

– I lys av alle de som er på flukt rundt om i verden i 2019, er historien om flukten fra og gjenreisningen av Finnmark høyaktuell. At vi i nyere norsk historie har erfaringer som ikke er ulike de erfaringene dagens flyktninger har, er lite fortalt – fram til nå, skriver folkemuseet på sine nettsider.

 

Flyfoto av gården slik den sto i Olderfjord (Porsanger) før den ble flyttet til Norsk Folkemuseum. Foto gjengitt med tillatelse fra Norsk Folkemuseum