Utenfor Alattion lentohamnia, Alta lufthavn, svever kvenske Bjørn Wirkola. (Foto: Heidi Nilima Monsen). 

 

Statens kartverk vedtok skrivemåte for seks kvenske navn på lufthavner i Troms og Finnmark fylke.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Nylig vedtok Statens kartverk skrivemåten for sju nordsamiske og seks kvenske navn på lufthavner i Troms og Finnmark fylke: Vesisaaren lentohamina, Vuorean lentohamina, Lemmijoven lentohamin, Alattion lentohamina, Tromssan lentohamina og Kirkkoniemen lentohamina.

– Navnesakene om nordsamiske og kvenske navn på lufthavner ble tatt opp av Språkrådet og Sametinget for å få fastsatt nordsamiske og kvenske navn på lufthavner til offentlig bruk. Mange av primærnavna hadde et godkjent samisk og kvensk navn fra før, men navnene var ikke vedtatt som lufthavnnavn, står det i Kartverkets vedtaksbrev datert 15. september.

Tidligere har Sørkjosen lufthavn fått vedtatt sitt kvenske navn Rässikäisen lentohamina.

Kvenske tilrådinger

De kvenske skrivemåtene er fastsatt i samsvar med tilrådingene til Kvensk stedsnavntjeneste, og allerede juni 2018 ga stedsnavnkonsulenten sin tilråding. Her ble det påpekt at Kvensk språkting 07.06.2018 vedtok at den kvenske termen for lufthavn er lentohamina, men at det ikke er et synonym med flyplass som på kvensk er lentokenttä.

– De fleste av flyplassbyene eller -stedene har allerede vedtatte kvenske skrivemåter, men navnene er ikke vedtatt som lufthavnnavn. Vi vil derfor i første omgang få vedtatt flyplassnavn på kvensk der skrivemåten av stedsnavnet allerede er vedtatt, eller gitt endelig tilråding til på kvensk, står det i tilrådingsbrevet fra Kvensk stedsnavntjeneste

Stedsnavntjenesten påpeker at det vil være både lovpålagt og naturlig å skilte på kvensk på andre lufthavner enn de som ble vedtatt i denne omgangen.

– Når det etter hvert reises navnesak på disse stedene vil man også ta med flyplassen som ett av navneobjektene. Avinor kan også be om navnesak for sine lufthavner som fremdeles mangler kvensk og samisk navn, argumenteres det.

Samfunnsoppdrag

Avinor sier de ser på den kvenske og samiske skiltingen som en del av samfunnsoppdraget, og er med på å gjenspeile at Avinors lufthavner befinner seg over hele Norge.

– Prosessen med å få til skiltingen har pågått en god stund, men med vedtaket til Statens kartverk og forestående rammeavtale for skilt, så er vi nå godt i gang. Utfordringen er å få lufthavnskiltene, med flere språk, til fortsatt å bli en naturlig del av fasadene, og som god informasjon til de reisende. Dette er noe vi er oppmerksomme på, og skal få til, sier Nora Hoberg Prestaasen, senior kommunikasjonsrådgiver i Avinor.

Skilt på anbud

Hun har fått med seg at Statens kartverk har gjort vedtak om samiske og kvenske stedsnavn for en del av Avinors lufthavner, etter dialog med Sametinget og Kvensk språkråd.

– Avinor har tidligere hatt dialog med representanter for Sametinget og Kvensk språkråd, det er gjensidig interesse for å få korrekte samiske og kvenske navn for lufthavnene der vi skal gjennomføre skilting, bekrefter hun.

Avinor sier at det nå er ute en tilbudskonkurranse for en ny rammeavtale for skilt i Avinor.

– Som en del av denne ligger det inne lufthavnskilt på samisk og kvensk, slik at det kan bestilles når denne er inngått senere i høst, fortelelr Hoberg Prestaasen.