De ansatte på Fylkeshuset i Vadsø samlet seg i dag i fylkestingssalen for å markere Kvenfolkets dag.

Hovedutvalgsleder for kultur, folkehelse og samferdsel Geir Ove Bakken holdt velkomsttale under markeringa av Kvenfolkets dag på Fylkeshuset, skriver Finnmark fylkeskommune på sine nettsider.

En viktig dag for mange

– Det at vi markerer Kvenfolkets dag, er et viktig steg på veien mot økt synliggjøring av kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur, sa Bakken.

– Jeg håper og tror at denne markeringa blir en fast tradisjon her på Fylkeshuset, og at flere følger etter og bidrar til å synliggjøre denne dagen og sette kvenske/norskfinske samfunnsspørsmål på dagsorden, avsluttet Bakken.

https://www.ffk.no/aktuelt/onnee-kvaanikansan-paivale-gratulerer-med-kvenfolkets-dag.595570.aspx