Det nye styret: Fra venstre kasserer Henrik Madsen, leder Eirik Strand, styremedlem Ragnhild Margretha Taranger Krüger og styremedlem Tor Kåre Nilsen. (Foto: Privat. Foto av Taranger Krüger: Jessica Segerberg)

 

Nytt styre i vårt vestligste lokallag.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Enn så lenge står de oppført som det siste tilskuddet i den voksende flokken av lokalforeninger tilknyttet Norske kveners forbund NKF-RK. Norske kveners forbund Vestland – Västaruijan Kväänit, ble nemlig stiftet så sent som i april i fjor.

For noen få uker siden holdt laget således sitt aller første årsmøte, det fant sted onsdag 24. januar i år, og da valgte de naturligvis også nytt styre. Når det gjelder styrets sammensetning, så heter den nye lederen Eirik Strand. Han er fra Bergen, og overtar ledervervet fra en Henrik Madsen som i stedet tar løs på oppgaven som valgt kasserer.

Når det gjelder resten av styret, så består det av de to styremedlemmene Tor Kåre Nilsen fra Lindås og Ragnhild Margretha Taranger Krüger fra Forsand.

«Det nye styret har allerede hatt et styremøte for å planlegge Kvenfolkets dag og lagets aktivitet ellers. Vi er nå i gang med å konkretisere planene om et åpent medlemsmøte på den store dagen», heter det i ei nylig pressemelding fra kvenene på Vestland. Planene strekker seg videre også, framgår det.

«Vi vil prøve å få til en lavterskel møteplass for kvener og andre interesserte. Følg med oss videre for nærmere detaljer», melder Strand, Madsen, Nilsen og Taranger Krüger.

Til sist nevner vi kort at Norske kvener Vestland er å finne på sosiale medier. Hvis du søker på Västaruijan, så finner du dem.