Leder i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto, Hilja Huru og styremedlem, Beate Wilhelmsen på vei for å møte Presidentskapet i Stortinget. Kuva: Tor Petter Gulbrandsen.

 

Nå ber de Stortingets presidentskap om penger til å kunne gjennomføre seks møter i Troms og Finnmark og ett i Oslo.

– Vi ønsker å involvere flest mulig og få mobilisering i hele den kvenske befolkningen, sier generalsekretær Ivar Johnsen i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK), til NRK.

Arbeidet med Sannhetskommisjonen for fornorskningen av samer og kvener startet like før jul da representanter fra ulike organisasjoner var invitert til Stortinget for å bli enige om veien videre.
NKF-RK har sendt henvendelse til Stortingets presidentskap der de ber om hjelp til å finansiere dette. i søknaden skriver NKF-RK blant annet: Vi ber derfor Stortingets presidentsskap om å sette av midler til en eller flere prosjektstillinger, lagt til en av de kvenske institusjonene og/eller organisasjonene, som får i oppgave å arrangere folkemøter og oppsøke lokalmiljøer og enkeltpersoner for å få fram mest mulig grunnlagsmateriale til kommisjonen. Disse vil også være ressurspersoner for kommisjonens arbeid.
Det er avgjørende at forarbeidet for de to folkegruppene i ettertid kan sies å ha vært godt og likeverdig – for at resultatet skal kunne sees på som et reelt forsoningsarbeid.

– Vi har stramme budsjetter og har derfor søkt om penger for å kunne gjennomføre slike møter på en ordentlig måte, både til å gjennomføre møtene og til en ordentlig oppfølging, sier Johnsen.

Men mens Sametinget har eget budsjett til å gjennomføre møtene, har ikke NKF-RK slike midler i sitt budsjett.
– Det er faktisk nødvendig for at ikke Sannhetskommisjonen skal komme skjevt ut ved at den ene gruppa får en helt annen mulighet til å forankre det i sin befolkningsgruppe enn den andre, sier Johnsen.

NKF-RK har også ved flere henvendelser bedt Stortingets presidentskap om et møte 13. eller 14. februar. Dette har ikke presidentskapet funnet tid til.

NKF-RKs anmodning om økonomisk støtte til å gjennomføre folkemøtene vil bli behandlet av presidentskapet 15. februar.

Les også informasjon fra NKF-RK:

Åpne møter for innspill til «Sannhetskommisjonens» mandat

Les om saken på NRK.no/kvensk:https://www.nrk.no/kvensk/vil-arrangere-apne-moter-_-ber-stortinget-om-penger-1.13906816