NKF ønsker at leder skal kunne frikjøpes i større grad (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Landsstyret til Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto ønsker at leder skal kunne frikjøpes tilsvarende en 50% stilling.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Under behandingen av Norske kveners forbunds budsjett for 2020 under landsstyremøtet 18. april, ble det vedtatt å øke kompensasjon til leder fra 20% til en stilling tilsvarende 50%.

– Dette er ment som et tilbud til leder som kompensasjon for frikjøp fra jobb til å jobbe med kvensaken, sier Hilja Huru, som for øvrig har gitt signal om at hun ikke stiller til gjenvalg som leder. Dermed vil dette i liten grad gjelde for hennes arbeidsforhold, men ordningen knyttes til den som blir valgt som leder på det digitale landsmøtet 21. juni.

Større arbeidsmengde

I dag får Huru en lønn tilsvarende en 20% stilling slik at hun har mulighet til å frikjøpes fra jobben ved UIT for å jobbe med kvensaken.

–Hilja har til nå lagt ned en jobb i vervet som tilsvarer minst 50% stilling uten å få lønn for all den innsatsen, forteller generalsekretær Ivar Johnsen.

Det er generelt økende arbeidsmengde som skal være grunnen til at kvenforbundet ønsker å gi lederen bedre kompensasjon.

I tillegg har forbundet en generalsekretær i 100% stilling og en konsulent som jobber med informasjon, medlemmer og barn i 50% og ungdom 20%. I budsjettet ønsker en å øke ungdomskonsulentstilligen til 30%, samt at leder i Kvääninuoret får en 20% stilling og nestelederen i kvenungdommen får en 10% stilling. Nestlederen i forbundsstyret skal framover kompenseres med en 20% stilling.

Det er tenkt at de nye ordningene trer i kraft fra mai, og at forbundsstyret skal legge fram retningslinjer for stillingene på det kommende landsmøtet.

Liten debatt

Under budsjettdebatten ble det også diskutert kompensasjonsløsninger dersom ledervervet besittes for eksempel av en pensjonist eller en student.

– Det er viktig at det ikke blir en økononisk ulempe å ta på seg verv og engasjere seg i kvensaken. Jeg håper at dersom en student tar på seg ledervervet, vil man betrakter vedkommende som yrkesaktiv, og lønne etter det, sa Kvääninuoret-leder Noora Ollila under debatten,

Liv-Annie Johnsen fra Lakselv påpekte at litt dugnad må man regne med når man er engasjert i kvensaken. Hun synes ikke godtgjørelsen burde være for høy. Til det sa Vilde Christoffersen Walsø fra Midt-Norge at neppe er noen som jobber med kvensaken for pengenes del.

– Heller tvert i mot. Jeg kan ikke se at det vil være et problem, sa hun.

Reidar Harju som representerte direktemedlemmer som ikke er tilknyttet lokallag, mente at der er viktig at man får greit betalt når man skal påta seg slike verv.

–En ting er å drive et forbund i vekst, en annen ting er å arbeide frivillig i en kvenforening, argumenterte han.

Budsjettet ble vedtatt enstemmig med noen små endringer i forbindelse med penger satt av til reiser og landsmøtet, siden koronrestriksjoner fører til at reise- og møteutgifter naturlig går ned.