Sannhets- og forsoningskommisjonens logo har dypere betydning. (Skjermfoto fra Sannhetskommisjonens nettside)

 

Sannhetskommisjonens logo skal symbolisere et sammenvevd fellesskap.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Liss-Ellen Ramstad og Inger Elin Utsi Sannhetskommisjonen. Kuva: Heidi Nilima Monsen

Sannhets- og forsoningskommisjonens kommunikasjonsrådgiver Inger Elin Kristina Utsi kan fortelle at utseendet til kommisjonens logo og visuelle profil langt fra er tilfeldig.

– Flettemønsteret er utgangspunktet for profilen, og er inspirert av skogfinsk, kvensk og samisk håndverk. Flettemønsteret visualiserer et sammenvevd fellesskap, og på den måten er det naturlig at man ser på fornorskning og urett overfor den skogfinske, kvenske og den samiske befolkningen samtidig, forteller Utsi som hadde ideen bak profilen, mens grafiker Bjørn Hatteng (UiT Norges arktiske universitet) sto for utformingen.

Logoen har hentet inspirasjon fra flettemønster som brukes i samisk og kvensk håndverk. Flettetradisjoner finner man igjen i ullsjal, grindvevsmønster, sørsamisk ornamentikk, linjer i kvendrakten, neverhåndverk og i strikkemønster slik som for eksempel Porsangervotten. Kommisjonens visuelle profil skal være inspirert av håndverkstradisjoner fra sør til nord.

– Logoen er hentet fra baksiden av mønsteret. Vinduet gjennom gitteret og skyggene fra flettemønsteret. Dette symboliserer uretten som skal frem samtidig som en ser framover, gjennom mønsteret, mot forsoningen. Linjene i flettemønsteret representerer folkene og enkeltmenneskene som omfattes av kommisjonens arbeid, forteller hun og presiserer at nettopp historiene til enkeltmennesker og den historiske kartleggingen er en del av grunnlaget for kommisjonens arbeid.

Skyggene fra flettemønsteret og åpningene i mønsteret visualiserer historiene om urett som skal komme til syne. 

Heller ikke fargene til logoen skal være tilfeldig valgt. Den lilla hovedfargen er hentet fra naturen, som har vært viktig for samer, kvener og norskfinner. Plantefarging er inspirasjonskilde og kommisjonens farge er hentet fra soppen kanelkjuke. Kjuken gir en lilla-farge når den brukes til farging for eksempel av ull.

– Lilla er botsfargen og fargen bærer bud om hva som skal komme. De gråhvite-fargene er inspirert av historiske bilder tatt i fornorskningstiden, skrover designeren på kommisjonens nettside. 

Sannhetskommisjonens logo er ikke tilfeldig valgt (Skjermbilde fra Sannhets- og forsoningskommisjonen)