Skoganvarre i Porsanger har ennå ikke fått offisielt kvensk navn. (Arkivfoto) 

 

Skuukanvaara eller Skuanvaara? Hva tenker du det kvenske navnet på Skoganvarre bør være?

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Porsanger kommune la nylig ut på sine nettsider at kvensk skrivemåte på områdene Skoganvarre og det nærliggende fjellet Skuvvanvárri er lagt ut på høring. Til nå har nemlig ikke Skoganvarre hatt en offisiell kvensk skrivemåte, dermed har Språkrådet opprettet en såkalt navnesak og Porsanger kommune har nå fått ansvaret for å innhente og samordne innspillene innen høringsfristen 29. september 2020. I tillegg ønsker stedsnavnkonsulenten å gjenåpne saken for det kvenske navnet Kallokka, da nyere informasjon åpner for at et annet navn kan være mulig.

Navnesakene skal ha blitt satt i gang etter at Språkrådet ble kontaktet av Porsanger museum for avklaring om skrivemåten av en rekke kvenske stedsnavn ved Lakselva, i forbindelse med en produktserie museet vil lansere.

Flere alternativer

Språkrådet har gitt en foreløpig tilrådning til kvensk navn der navnekonsulenten foreslår Skuukanvaara, alternativt Skuanvaara, for tettstedet Skoganvarre/Skuvvanvárri, og de samme to alternativene for fjellet Skuvvanvárri.

For navn på høydedraget på vestre side av utløpet av Lakselva i Porsangerfjorden gis foreløpig tilråding om navnet Kallokantieva.

– For navn på neset Kallokka, som kun har kvensk navn i Sentralt stedsnavnregister, har navnekonsulenten mottatt informasjon om at Kallokanniemi kan være det originale navnet, og fortsatt kan være i bruk blant de eldste talerne.  Navnekonsulenten gir foreløpig tilråding om både Kallokka og Kallokanniemi som mulige navn på neset, står det i høringsbrevet fra Språkrådet.